Program pro převod jednotek ke stažení ZDARMA

Program VIKLAN® Jednotky je určen k volnému stahování všemi potenciálními zájemci. Z našeho pohledu se jedná o demonstrační program, kterým se snažíme představit svoji práci, a na druhé straně jsme se rozhodli vytvořit software, který bude svým uživatelům k užitku. Z těchto důvodů zveřejňujeme kromě použitých vnitřních výpočtových algoritmů taktéž kontrolní protokoly.

Aktuální stav programu pro převod jednotek

V současné době obsahuje program VIKLAN® Jednotky stránku se základním převodem jednotek pro několik desítek fyzikálních veličin. Dále je zařazena stránka s fyzikálními výpočty, která škálu základních přepočtů jednotek velmi rozšiřuje.

Další částí programu jsou výpočty vlastností obrazců a těles. V kombinaci s kalkulátory obsahu plochy, objemu a hmotnosti významně rozšiřují možnost práce s těmito třemi veličinami. Velmi důkladně jsou zpracovány výpočty vlastností trojúhelníku společně s jejich grafickým znázorněním. Obdobně jsou zpracovány části kruhu: úseč, výseč a výseč mezikruží.

Funkčnost na stránce SI jednotky umožňuje kontrolovat konzistentnost použitých vzorců z hlediska výsledných veličin, též je zde základní přehled SI jednotek mnoha fyzikálních veličin.

Transparentnost vnitřních výpočtů

Aby měl uživatel výpočtového programu vždy jistotu jeho správnosti, jsou použité výpočty řádně podloženy textovou dokumentací, ve které nalezne například popis strategie výpočtů nebo odůvodnění výběru vzorců a podrobný příklad jejich uplatnění v programu.

Rozsáhlá kontrola výpočtů za reálných podmínek

Vytvořené programy jsou podrobně testovány dosazováním a výpočtem z referenčních hodnot, které jsou v praxi reálné. Pro tyto referenční hodnoty je paralelně a samostatně vytvářen kontrolní výpočet. Oba druhy výsledků jsou pak porovnávány a je vyhodnocována míra neshody. Tímto způsobem lze spolehlivě vyhodnotit kvalitu našich programů. Další kontrolní tabulky k ostatním částem programu naleznete na stránce Download.

Detailní informace k částem programu

Program VIKLAN® Jednotky byl testován za těchto podmínek:

  • přeloženo s MS .NET Framework 4.0
  • verse systému Windows: Windows 7
  • procesor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00 GHz 2.00 GHz
  • RAM : 4.00 GB
  • typ systému: 32bitový operační systém

POZOR! Tento program lze spustit jedině na platformě Windows.
POZOR! Spouštěcí soubor se musí vždy jmenovat “vklJednotky.exe”, nikdy se nesmí přejmenovat, jinak program nebude fungovat!

Licenční podmínky

Před používáním programu si nezapomeňte pečlivě přečíst Licenční smlouvu. Abyste mohli program užívat, musíte souhlasit a konat v souladu s jejím zněním. Licenční smlouvu si můžete ve formátu PDF. Případně je k dispozici při spouštění programu.

Připomínky k programu VIKLAN® Jednotky

Zašlete nám prosím Vaší připomínku nebo jinou poznámku k programu pro převod jednotek. Nad Vašimi připomínkami se zamyslíme, a pokud se budou hodit do zamýšlené koncepce programu, zařadíme je do pracovního plánu pro další období. Na základě Vašich připomínek jsme již například zařadili převod jednotek výkonu dBm a dBW.

Obsah jednotlivých versí

Číslo verse Modul Nová funkčnost
1.11.4.1 Převod jednotek Zařazení veličin: Čas, Délka, Energie, Hmotnost, Objem, Obsah plochy, Práce, Průtok, Rovinný úhel, Rychlost, Síla, Teplota, Tlak, Výkon
1.11.6.1 Převod jednotek Zařazení veličin: Elektrická kapacita, Elektrická vodivost, Elektrické napětí, Elektrický náboj, Elektrický odpor, Elektrický proud, Intenzita magnetického pole, Intenzita osvětlení, Magnetická indukce, Magnetický tok
Převod jednotek Nové jednotky pro výkon: dBm, dBW
1.11.10.1 Převod jednotek Zařazení veličin: Hustota, Moment síly, Otáčky, Zrychlení
Převod jednotek Nové jednotky pro délku: yard, mikrometr Nové jednotky pro obsah plochy: ar, hektar, akr
Převod jednotek Jednotky délky: nově zařazen přepočet ze stop, palců a dílů palce, který lze vypočítat v rámci jednoho výrazu. Jsou dostupné tři režimy: 1) Stopa, palec, díly palce -> Ostatní jednotky délky 2) Ostatní jednotky délky -> Stopa, palec, díly palce 3) Stopa, palec, díly palce -> Stopa, palec, díly palceTřetí režim optimalizuje vstupní zápis (např. 16/32″ -> 1/2“) a umožňuje též vstupy v desetinných číslech (např. 2,10026’ -> 2′ – 1 13/64”).
Převod jednotek Jednotky rovinného úhlu: nově zařazen přepočet ze stupňů, minut a sekund, který lze vypočítat v rámci jednoho výrazu. Ovládání je obdobné jako pro stopy, palce a díly palce z předchozího bodu.
Obrazce Zařazení obrazců: Čtverec, Čtyřúhelník, Kruh, Kruhová úseč, Kruhová výseč, Obdélník, Trojúhelník.
1.11.12.1 Fyzika Zařazení veličin: Energie elektrická, Energie kinetická, Energie potenciální – polohová, Energie potenciální – pružnosti, Energie potenciální – tlaková, Hustota, Moment síly, Ohmův zákon, Průtok (z objemu a času), Průtok (z plochy a rychlosti), Rychlost (přímočarý pohyb), Rychlost obvodová, Síla, Síla gravitační, Tlak, Výkon elektrický (stejnosměrný), Výkon mechanický (přímočarý pohyb), Výkon mechanický (rotace).
Knihovna znalostí Hustoty různých materiálů.
Paměť Obsah ploch.
1.12.5.1 Obrazce Nové obrazce: Pravidelný mnohoúhelník, Výseč mezikruží.
Tělesa Zařazení těles: Hranol tříboký, Hranol kolmý, Jehlan čtyřboký, Jehlan pravidelný, Koule, Krychle, Kulová úseč, Kulová vrstva, Kulová výseč, Kužel rotační, Kvádr, Válec.
Paměť Nově zařazené paměti Objemu, Hmotnosti..
Paměť Paměť obsahů ploch rozšířena o práci s povrchy těles..
1.12.10.1 Obrazce Vlastnosti trojúhelníku.
1.13.1.1 SI jednotky Přehled základních SI jednotek spolu s popisem jejich definice: Čas, Délka, Elektrický proud, Hmotnost, Látkové množství, Svítivost, Teplota.
SI jednotky Vyjádření následujících veličin v jednotkách SI: Elektrická kapacita, Elektrická vodivost, Elektrické napětí, Elektrický náboj, Elektrický odpor, Energie, Hustota, Intenzita magnetického pole, Magnetická indukce, Magnetický tok, Moment síly, Objem, Obsah plochy, Otáčky, Práce, Průtok, Rychlost, Síla, Tlak, Výkon, Zrychlení.
SI jednotky Výpočet výsledných SI jednotek pro vzorce složené z výše uvedených veličin. Například vzorci ‘m * a / S’ odpovídají SI jednotky kg / (m * s2) neboli Pa, protože se jedná o tlak.
1.13.10.1 Obrazce Vlastnosti kruhové úseče, kruhové výseče a výseče mezikruží.
1.14.10.1 Obrazce Vlastnosti čtyřúhelníku.
1.15.10.1 Převod jednotek Nové jednotky pro průtok:l/h, l/min, cf/h, cf/min, cf/s, Nm3/h, Nm3/min, Nm3/s
Převod jednotek Výpočet průtoku vzduchu v závislosti na okolních podmínkách
1.16.10.1 Program Standardní údržba programu
1.17.10.1 Program Standardní údržba programu
1.17.12.1 Program Standardní údržba programu
1.18.9.1 Program Oprava výpočtu rotačního kužele. Standardní údržba programu.
1.19.9.1 Program Povýšení .NET Framework na verzi 4.0. Standardní údržba programu.
1.19.12.1 Převod jednotek Nové jednotky tlaku mbar, mmHg, inH2O.