Vytváříme na zakázku výpočtové programy pro použití na Vašich webových stránkách.

Přínosy uveřejnění výpočtového programu na Vašich webových stránkách

Váš web se stane interaktivním. Nebude sloužit pouze jako telefonní seznam a zbaví se stigma většiny současných webových stránek, které působí jako mrtvá schránka.
Přivede na Vaši webovou stránku více návštěvníků, a to hlavně návštěvníky z řad odborné veřejnosti. Odborníci se na webovou stránku s aplikací pro výpočet budou vracet opakovaně.
Nabídnete zákazníkovi něco navíc. Nejedná se o žádný dočasný bonus nebo jednorázovou akci, ale o trvalou profesionální službu pro nové i stávající zákazníky.
Nová generace techniků je zvyklá pracovat s digitálními aplikacemi. Jakýkoli odborný program je pro ně přirozeným nástrojem.
Je to krok navíc před konkurencí. Pokud neoslovíte zákazníky používající podobné aplikace, získá je Vaše konkurence.
Vaše data získají digitální formu, což je nezbytný krok pro nástup robotizace, která ať již v menším či větším měřítku, čeká i Vás. V každém případě se bude týkat práce s Vašimi daty, jak s výrobními podklady, obchodními kontakty se zákazníky, tak s daty pro řízení provozu.
Tento proces nemusí být drahý. Stačí najít a nastavit správné řešení.

Softwarová aplikace VIKLAN® ON-LINE

Softwarová aplikace VIKLAN® ON-LINE není jeden program, ale ucelené řešení, které umožňuje jednoduchým způsobem vytvářet specializované výpočtové programy a publikovat je na webu. Výhodou je, že celá výpočetní část je umístěna na serveru, který spravuje naše firma. Na firemní webové stránky našich zákazníků je začleněna pouze komponenta pro zadávání parametrů výpočtu a zobrazení výsledků, což představuje cca 5 řádek kódu bez nutnosti rozsáhle upravovat webové stránky.

Rychlá a kvalitní realizace výpočtu pro web.
Výpočtový program je zcela začleněn do firemních webových stránek našich zákazníků včetně použitých stylů.
Výpočtový program je přilinkován do firemních webových stránek. Správu dat, aktualizaci versí, běh služby zajišťuje naše firma.
Řešení je prodáváno jako služba a nikoliv jako investice do softwaru.
Po uhrazení aktivačního poplatku platí naši zákazníci paušální platby pouze za měsíce, ve kterých výpočtový program mohli využívat.
Velmi dobrý poměr cena/výkon (paušální měsíční platba za jeden výpočtový program se pohybuje v řádu stokorun).

Cenová politika naší služby se řídí typem výpočtového programu. Rozlišujeme dva základní typy:

Obecný výpočtový program. Jedná se o univerzálně použitelný výpočet bez vazby na konkrétní výrobek (např. výpočet vlastností vlhkého vzduchu, výpočet ztrát v potrubí apod.). Takovýto výpočet je tedy možno použít opakovaně na různých místech webu, a proto je jeho pronájem významně levnější.
Výpočtový program konkrétního výrobku ať již jednotlivé strojní součásti nebo kompletního zařízení. V takto pojatém výpočtovém programu je zahrnuta vazba na konkrétní výrobek z produkce našeho zákazníka. Několik ukázek takovýchto programů je dostupných na našem webu (např. výpočet požárních klapek, výpočty částí strojů atd.). K programům tohoto typu se vztahuje poznámka o ochraně dat uvedená níže.
Velkou péči věnujeme ochraně dat. Řídíme se následujícími zásadami:
Nic nepublikujeme bez souhlasu (požadavku) našich zákazníků.
Data jednotlivých firem udržujeme oddělená.
Zdrojová data výpočtového programu můžeme na vyžádání zašifrovat.

Schéma aplikace VIKLAN® ON-LINE

Poptávkový formulář