VIKLAN® Jednotky – Program pro převod a výpočet jednotek plochy

Jednotky pro obsah plochy jsou jedněmi z nejvíce používaných jednotek. Z tohoto důvodu jsme se v programu VIKLAN® Jednotky zaměřili na pohodlnou práci s touto veličinou. K dispozici jsou nyní následující funkčnosti:

Základní přepočty obsahu ploch

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - převod jednotek plochy

V programu jsou zařazeny následující jednotky: ar, akr, čtverečný centimetr, čtverečný decimetr, hektar, čtverečný metr, čtverečný milimetr, čtverečná stopa a čtverečný palec. Použité vzorce pro přepočet jsou uvedeny v dokumentu se vzorci.

Vlastní přepočet obsahu plochy je velmi jednoduchý, lze postupovat dle následujícího návodu:

 • V seznamu veličin na stránce “Jednotky” vyberte “Obsah plochy”.
 • Do pole “Zadávaná hodnota” napište číselnou hodnotu, kterou hodláte převádět do jiných jednotek.
 • V seznamu jednotek vpravo od zadané číselné hodnoty vyberte výchozí jednotky.
 • V seznamu jednotek na řádce “Výsledná hodnota” vyberte jednotky, v nichž chcete mít výsledek.
 • V číselném poli na řádce “Výsledná hodnota” je výsledek výpočtu.

Na záložce Jednotky jsou dostupné ještě tyto funkce:

 • Možnost přišpendlení programu VIKLAN® Jednotky na popředí všech spuštěných programů ve Windows. Program se Vám při použití této funkce nebude ztrácet na pozadí jiných programů. Tato funkčnost je dostupná při stisku ikonky s obrázkem špendlíku, která je umístěna v pravém horním rohu stránky.
 • Kopírování obsahu číselných hodnot z řádek “Zadaná hodnota” a “Výsledná hodnota” do schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši – příkaz “Kopírovat obsah buňky”) na příslušném číselném poli.
 • Vkládání číselných hodnot do řádku “Zadaná hodnota” schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši – příkaz “Vložit do buňky”) na příslušném číselném poli.

Výpočet obsahu plochy rovinných obrazců

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - převod výpočty obrazců

V programu jsou zařazeny následující obrazce: čtverec, čtyřúhelník, kruh, kruhová úseč, kruhová výseč, obdélník, trojúhelník, pravidelný mnohoúhelník a výseč mezikruží. Vzorce použité pro přepočet jsou uvedeny v dokumentu se vzorci.

Výpočet obsahu plochy lze realizovat následujícím postupem na stránce Obrazce programu VIKLAN® Jednotky:

 • Zvolte obrazec, jehož plochu hodláte počítat.
 • Vyberte metodu výpočtu pomocí možností na levé straně okna programu (v levém dolním rohu programu se zobrazuje popis výpočtové metody).
 • Nastavte jednotky délky popřípadě úhlů, které hodláte používat pro vstupní hodnoty. Volba se provede pomocí seznamů dostupných vpravo nahoře na stránce “Obrazce”.
 • Do číselných polí u obrázku obrazce, kde jsou zobrazeny červené otazníky, zadejte vstupní hodnoty.
 • Po stisknutí tlačítka “Vypočítat” se na řádkiu Plocha zobrazí výsledný obsah plochy pro Vaše zadání.
 • Výslednou hodnotu na řádku “Plocha” můžete získat v různých jednotkách plochy pomocí seznamu jednotek plochy na této řádce (po změně jednotky se okamžitě přepočítá výsledek)

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - převod výpočty obrazců - kontextové menu

Na stránce Obrazce jsou dostupné již známé a ještě další nové funkce:

 • Možnost přišpendlení programu VIKLAN® Jednotky na popředí všech spuštěných programů ve Windows (ikonka s obrázkem špendlíku).
 • Kopírování obsahu číselných hodnot z číselných polí do schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši) na příslušném číselném poli.
 • Vkládání číselných hodnot číselných polí, které slouží k zadání velikosti obrazce ze schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši) na příslušném číselném poli.
 • Nápověda pro práci se stránkou Obrazce – dostupná po najetí na ikonku s otazníkem na pravé straně okna programu.
 • Přičítání/Odčítání do/v “Paměti ploch”, popřípadě zobrazování “Paměti ploch” – popis viz. následující podkapitola. Práce s pamětí ploch je přístupná pomocí příkazů kontextového menu (dostupného po stisku pravého tlačítka myši) na číselném poli řádky “Plocha”.

Výpočet povrchu těles

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - výpočty povrchů těles

V programu jsou zařazena následující tělesa: Hranol tříboký, Hranol kolmý, Jehlan čtyřboký, Jehlan pravidelný, Koule, Krychle, Kulová úseč, Kulová vrstva, Kulová výseč, Kužel rotační, Kvádr, Válec. Vzorce použité pro výpočty povrchu jsou uvedeny v dokumentu se vzorci.

Výpočet povrchu tělesa lze realizovat následujícím postupem na stránce Tělesa programu VIKLAN® Jednotky:

 • Zvolte těleso, jehož vlastnosti hodláte počítat.
 • Vyberte metodu výpočtu pomocí možností na levé straně okna programu (v levém dolním rohu programu se zobrazuje popis výpočtové metody).
 • Nastavte jednotky délky, které hodláte používat pro vstupní hodnoty. Volba se provede pomocí seznamu “Délky” dostupného vprostřed nahoře na stránce “Tělesa”.
 • Do číselných polí u obrázku tělesa, kde jsou zobrazeny červené otazníky, zadejte vstupní hodnoty.
 • Po stisknutí tlačítka “Vypočítat” se na řádku “Povrch” zobrazí výsledný obsah povrchu tělesa pro Vaše zadání.
 • Výslednou hodnotu na řádku “Povrch” můžete získat v různých jednotkách plochy pomocí seznamu jednotek plochy na této řádce (po změně jednotky se okamžitě přepočítá výsledek)

Stránka Tělesa nabízí uživatelům další možnosti, které jsou obdobné se stránkou Obrazce (přišpendlování programu, kopírování a vkládání hodnot pomocí schránky, nápověda). Též je zde dostupné ovládání paměti ploch pomocí příkazů kontextového menu (dostupného po stisku pravého tlačítka myši) nad číselným polem řádky Povrch.

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - převod výpočty obrazců

Paměť ploch (kalkulátor pro práci s obsahy obrazců a povrchy těles)

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - paměť ploch obrazců a povrchů těles

Kalkulátor pro práci s obsahy obrazců v programu VIKLAN® Jednotky je dostupný pomocí příkazu Zobrazit paměť ploch kontextového menu na stránkách ObrazceTělesa (popis viz. předchozí kapitoly) a též pomocí příkazu Vložit z paměti ploch kontextového menu na stránce Fyzika, pro průtok počítaný na základě plochy a rychlosti a dále pro tlak (číselné pole na řádku Plocha). Vkládání (odebírání) nových obrazců do paměti ploch je možno pomocí příkazů Přičíst obsah do paměti ploch a Odečíst obsah od paměti ploch, které jsou dostupné v kontextovém menu řádky Plocha na stránce Obrazce respektive řádky Povrch na stránce Tělesa.

Kalkulátor pro práci s obsahy ploch geometrických obrazců jsme přidali za účelem pohodlného výpočtu celkového obsahu plochy z dílčích ploch jednotlivých obrazců. Plochy jednotlivých obrazců lze přičítat nebo odčítat (viz. sloupec Operace). Vše je velmi variabilní, protože každý řádek může mít nastaven svoje jednotky obsahu plochy a též lze měnit počet jednotlivých dílčích obrazců, což má vliv na výslednou plochu v řádku CELKEM.

Pro plochy povrchů vybraných těles je ve sloupci Operace dostupná volba SEGMENTY, jejíž použití rozdělí povrch tělesa do více řádků, kde lze s jednotlivými segmenty pracovat samostatně – viz. obrázek výše.

V dialogu pro výpočet obsahu plochy jsou dostupné tyto příkazy:

 • Obnovení definice obrazce v základním okně programu VIKLAN® Jednotky (panel “Nástroje” jednotlivých obrazců)
 • Výmaz záznamu z paměti (panel “Nástroje” jednotlivých obrazců)
 • Výmaz všech záznamů z paměti (tlačítko ve spodní části dialogu)
 • Obnovení původního nastavení záznamu v paměti – například se obnoví operace, jednotky atd. (panel “Nástroje” jednotlivých obrazců)
 • Posun řádku obrazce vzhůru/dolů (panel “Nástroje” jednotlivých obrazců)
 • Uložení/Načtení obsahu dialogu do/ze souboru (tlačítka ve spodní části dialogu)
 • Nápověda (ikona s otazníkem na řádku “CELKEM”)
 • Vložení hodnoty plochy do číselného pole stránky “Fyzika” u výpočtů souvisejících s plochou. Tuto funkčnost spustíte na stránce “Fyzika” (např. při výpočtu tlaku) kliknutím pravým tlačítkem do políčka “Plocha” a dále výběrem “Vložit z paměti ploch”. Tím dojde k přepnutí do “Paměti ploch”, kde je možné intuitivní ikonkou “Použít hodnotu plochy” vybrat požadovanou plochu do výpočtu na stránce “Fyzika”.

Program VIKLAN® Jednotky – hlavní stránka programu