Postup použití výpočtu pružné spojky

 1. V oddílu „Zadání hodnot“ nastavte požadované parametry spojky: otáčky n, kroutící moment M potažmo výkon P atd.
 2. Tabulka „Příklady hnaných strojů“ obsahuje výčet strojů, který se mění na základě zvoleného typu provozu.
 3. V tabulce „Výběr spojky“ zvolte jednu konkrétní spojku. Obsah sloupce s technickými údaji lze měnit pomocí tlačítek nad tabulkou. Lze tudíž okamžitě zobrazit buď maximální dovolené otáčky nebo nejvyšší možný přenášený kroutící moment či výkon uvažovaných spojek. Poznámka: Hodnoty kroutícího momentu i výkonu v tabulce “Výběr spojky” představují pro příslušnou spojku maximum, které lze  s ohledem na zvolenou kombinaci hnacího stroje a provozu požadovat.
 4. V oddílu „Parametry výpočtu“ jsou zobrazeny požadované parametry a parametry použité pro volbu spojky, tj. po započtení korekcí dle zvoleného typu hnacího stroje a provozu.
 5. V oddílu “Parametry zvolené spojky” jsou vypsány parametry vybrané spojky.
 

Dozvědět se více o ON-LINE výpočtech a poptat vlastní ON-LINE výpočty

 

Hřídelové spojky

Hřídelové spojky jsou strojní součásti, které jsou používány pro přenos krouticího momentu, potažmo výkonu, z jedné hřídele na druhou. Představující tak spojení mezi dvěma jinak samostatnými, příp. nezávislými, rotačními soustavami. Z hlediska konstrukce se hřídelové spojky dělí na
 • tuhé:
  • pevné,
  • dilatační,
  • výkyvné,
 • pružné:
  • s tlumením,
  • bez tlumením,
  • s pružnými prvky,
 • výsuvné:
  • zubové,
  • třecí,
 • a zvláštní:
  • rozběhové,
  • pojistné,
  • volnoběžné.
Výše uvedený výpočet se soustředí na spojky pružné, jmenovitě na spojky Periflex, jejichž výhody jsou následující:
 • snesou mírnou nesouosost spojovaných hřídelí (vyosení až 4 mm),
 • snesou také menší úhlové úchylky (až 4°),
 • zmírňují provozní rázy,
 • snesou rozmezí teplot 0° až 50°C,
 • mohou izolovat obě soustavy od torzních rezonančních kmitů,
 • mohou izolovat obě soustavy elektricky.
Pružný element této spojky je tvořen pryžovou obručí s tkaninovou vložkou, příp. pro větší obvodové rychlosti vložkou, tvořenou ocelovými dráty. Pružná spojka Periflex je tvořena dvěma náboji spojenými s příslušnými hřídelemi spojem pero – drážka. Krouticí moment je pak z jednoho náboje na druhý přenášen přes pružnou pryžovou obruč šrouby sevřenou mezi náboji přítlačnými prstenci. Obecně všechny hřídelové spojky přenášejí v ustáleném provozu jmenovitý kroutící moment M. Podle druhu hnacího a hnaného stroje však hřídelové spojky v provozu musí často přenášet kroutící moment větší než jmenovitý. Spojky je proto nutné dimenzovat na tzv. výpočtový kroutící moment Mv. Výpočtový kroutící moment je tedy vždy větší než jmenovitý (požadovaný) kroutící moment a musí být vždy menší než maximální dovolený kroutící moment uvažované spojky: M<Mv<Mteor.
Literatura:
[1] Černoch, S.: Strojně technická příručka. Svazek 1, Praha: SNTL, 12. vydání, 1968.
[2] Leinveber, J.; Řasa, J.; Vávra, P.: Strojnické tabulky. Praha: Scientia, 3. vydání, 1999, ISBN 80-7183-164-6.
 

Dozvědět se více o ON-LINE výpočtech a poptat vlastní ON-LINE výpočty