Na této stránce se nachází ukázka ON-LINE výpočtu výrobku z výrobního programu firmy Mandík, a.s., s jejímž laskavým svolením byl výpočet spolu s popisem výrobku zveřejněn.

Způsob použití výpočtu je velmi jednoduchý:

 1. V oddílu „Zadání hodnot“ nastavte požadované parametry klapky.
 2. V tabulce „Výběr rozměru klapky“ potom uvidíte výsledné hodnoty pro všechny velikosti klapky.
 3. Obsah této tabulky je možno měnit volbou veličiny v řádku tlačítek pod nadpisem.
 4. Obsah oddílu „Vypočtené hodnoty“ se aktualizuje dle vybrané velikosti v tabulce „Výběr rozměru klapky“.

Dozvědět se více o ON-LINE výpočtech a poptat vlastní ON-LINE výpočty

Program MANSEL pro výpočet vzduchotechnických komponent

On-line výpočet výše na této stránce obsahuje ukázku výpočtu požární klapky a slouží hlavně k presentaci naší práce. Pro výpočty dalších vzduchotechnických komponent doporučujeme stáhnout a nainstalovat plnou versi programu MANSEL. Program MANSEL je určen k volnému stahování všemi potenciálními zájemci. Tento program vytváříme na zakázku pro firmu Mandík, a.s., s jejímž laskavým svolením uveřejňujeme tuto referenci. Program slouží pro výběr a výpočet vzduchotechnických komponent z výrobního programu firmy Mandík, a.s.

Instalací desktopové verse programu získáte rozšířenou funkčnost, která není na našem webu dostupná. Jedná se například o následující funkce:

 • Práce s projekty
 • Ukládání a načítání vybraných dílů do/ze souboru
 • Tisky

Popis funkce klapky odvodu kouře a tepla SEDS-L

Autorská práva k popisu výrobku náleží firmě Mandík, a.s., s jejímž laskavým svolením byl popis umístěn na tuto stránku.

Klapky odvodu kouře a tepla – single jsou uzávěry v potrubních rozvodech odkuřovacích zařízení, které umožňují odvádět teplo a zplodiny hoření z jednoho požárního úseku. V případě požáru systém OTK otevře klapky v zasaženém úseku a tím umožní odtahovým ventilátorům odvádět zplodiny hoření a teplo z ohrožených prostorů.

Ovládání listů klapky je zajištěno servopohonem.

Klapky mohou být instalovány v potrubích všech rozměrů povolených oblastí přímé aplikace uvedené v normě EN 1366-9.

Oblast přímé aplikace na základě výsledků zkoušek je možná v souladu s EN 1363-1, čl. A.1 a A.2, EN 1366-2, čl. 13 a EN 1366-10, čl. 9.

Klasifikace klapky pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku SEDS-L dle EN 13501-4

E600 120 (ve-i ↔ o) S1500C10000MAsingle

Charakteristika

 • čtyřhranné klapky od 200 × 200 mm do 1 200 × 1 200 mm
 • CE certifikace dle EN 12101-8
 • testováno dle EN 1366-10
 • klasifikováno dle EN 13501-4+A1 ES 120/600, ovládání MA nebo AA pro jeden požární úsek
 • cyklování C 10 000 dle EN 12101-8
 • těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B a přes list klapky třída 3
 • ovládání klapek pomocí servopohonů
 • pro systémy s maximální rychlostí 12 m/s, podtlakem do -1500 Pa nebo s přetlakem až do 500 Pa

Dozvědět se více o ON-LINE výpočtech a poptat vlastní ON-LINE výpočty