VIKLAN® Jednotky – Program pro převod a výpočet jednotek délky

Program VIKLAN® Jednotky podporuje jednotky délky na dvou místech:

Základní přepočty délek na stránce Jednotky

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - převod jednotek délky

V programu jsou zařazeny následující jednotky: mikrometr, milimetr, centimetr, metr, palec (inch), stopa, yard a míle. Vzorce použité pro přepočet jsou uvedeny v dokumentu se vzorci.

Vlastní přepočet délek je velmi jednoduchý, lze postupovat dle následujícího návodu:

 • V seznamu veličin na stránce Jednotky vyberte “Délka”.
 • Do pole “Zadávaná hodnota” napište číselnou hodnotu, kterou hodláte převádět do jiných jednotek.
 • V seznamu jednotek vpravo od zadané číselné hodnoty vyberte výchozí jednotky.
 • V seznamu jednotek na řádce “Výsledná hodnota” vyberte jednotky, ve kterých chcete mít výsledek.
 • V číselném poli na řádce “Výsledná hodnota” je výsledek výpočtu.

Na záložce Jednotky jsou dostupné ještě tyto funkce:

 • Možnost přišpendlení programu VIKLAN® Jednotky na popředí všech spuštěných programů ve Windows. Program se Vám při použití této funkce nebude ztrácet na pozadí jiných programů. Tato funkčnost je dostupná při stisku ikonky s obrázkem špendlíku, která je umístěna v pravém horním rohu stránky.
 • Kopírování obsahu číselných hodnot z řádek “Zadaná hodnota” a “Výsledná hodnota” do schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši – příkaz “Kopírovat obsah buňky”) na příslušném číselném poli.
 • Vkládání číselných hodnot do řádku “Zadaná hodnota” ze schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši – příkaz “Vložit do buňky”) na příslušném číselném poli.

Přepočet stop, palců a dílů palce na ostatní jednotky délky

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - přepočet anglické na metrické délky

Tento přepočet je též dostupný na stránce Jednotky, kde je v seznamu veličin zvolena Délka.

Postup výpočtu:

 • Na řádce pro zadání zvolte možnost ‘,” (viz obrázek)
 • Do prvního pole řádky pro zadání zapište stopy, do druhého pole zapište palce a do třetího pole zapište počet dílů palce. Velikost dílu palce vyberte pomocí šipky ze seznamu ve čtvrtém poli řádky pro zadání.
 • V řádce “Výsledná hodnota” nastavte požadované jednotky.
 • V číselném poli na řádce “Výsledná hodnota” je výsledná délka.

Přepočet jednotek délky na stopy, palce a díly palce

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - přepočet metrické na anglické délky

Tento přepočet je opět dostupný na stránce Jednotky, kde je v seznamu veličin zvolena Délka.

Postup výpočtu:

 • Na řádce “Výsledná hodnotaů zvolte možnost ‘,” (viz obrázek).
 • Do pole “Zadávaná hodnota” napište číselnou hodnotu, kterou hodláte převádět do jiných jednotek.
 • V seznamu jednotek vpravo od zadané číselné hodnoty vyberte výchozí jednotky.
 • V číselném poli na řádce “Výsledná hodnota” je výsledná délka.

Program VIKLAN® Jednotky – hlavní stránka programu