Program VIKLAN®

Program VIKLAN® je zaměřen na podporu technické práce v průmyslových podnicích. Je koncipován jako stavebnice. Prvotní ideou bylo vytvořit skupinu programových prvků (částí), pomocí kterých půjde sestavit specializovaný technický program dle specifických požadavků zákazníka. Postupem doby se však ukázalo, že některé z vytvořených částí programu lze využít i jako zvláštní a samostatné programy. Tyto prvky představujeme níže již jako samostatné programy nebo moduly.

Program VIKLAN® ON-LINE

display

Program VIKLAN® ON-LINE je první aplikací z rodiny programů VIKLAN®, která je využitelná pro web.

Tento program umožňuje vytvářet velmi efektivně výpočty různých strojírenských součástí a začleňovat je do webových stránek. Přístup k nim lze buď omezit heslem popřípadě je možno ponechat je k použití široké veřejnosti bez nutnosti registrace.

Program VIKLAN® CAD Konfigurátor

display VIKLAN CAD Konfigurátor

Program VIKLAN® CAD Konfigurátor je určen pro automatizovanou tvorbu CAD dokumentace pro konstrukci průmyslových zařízeních.

Po nadefinování inteligentní CAD knihovny obsahující všechny možné varianty požadovaného zařízení tento program umožnuje na základě zadaných vstupních parametrů vygenerovat správnou CAD sestavu celého celého stroje nebo konstrukční skupiny pro použití v konkrétní zakázce ve velmi krátké době.

Program VIKLAN® Základ

display Návrh pružného uložení průmyslových zařízení 

Program VIKLAN® Základ je nástroj pro konstruktéry a projektanty, kteří navrhují pružná uložení průmyslových zařízení. V současné době je optimalizován pro průmyslové ventilátory, ale obsahuje funkce, které umožňují jeho využití i v dalších oblastech, jakými jsou například kompresory, čerpadla, dmychadla, motory, turbíny, dieselagregáty, drtiče a další stroje.

Program VIKLAN® Základ umožňuje vybrat vhodný typ pružných izolátorů chvění pro konkrétní zařízení a též velmi urychluje návrh jejich správného rozmístění pod rám stroje. Navrhnuté řešení lze exportovat do výstupních RTF (MS Office Word), DXF (AutoCAD), popřípadě PDF souborů.

Program VIKLAN® Výpočty

display

Program VIKLAN® Výpočty nachází své uplatnění v technických odděleních průmyslových firem – konstrukceprojekcevývoj. Tento program lze pro každého zákazníka naplnit skupinou technických výpočtů, které používá pro svoji činnost. Pro každého zákazníka je tak velmi rychle možno vytvořit specializovaný výpočtový program, který je plně v jeho vlastnictví.

Program VIKLAN® Výpočty lze velmi výhodně kombinovat s modulem Schéma. Jednotlivé výpočty se tak doplní o přehledné grafické znázornění, které uživatelům usnadňuje práci s programem a umožňuje generovat přehledné výstupy.

Program VIKLAN® Evidence

display

Evidence je nástroj pro organizaci různých druhů evidencí, vhodný pro malé, střední i velké firmy. Tento program je připraven tak, aby umožňoval využití v různých oborech podnikání, zejména při správě majetku a v oboru personalistiky. Jeho velkou předností je srozumitelnost a jednoduchá ovladatelnost.

Program VIKLAN® Evidence shromažďuje důležitá data do přehledných celků a na jedno místo (v rámci jednoho programu). Nasbíraná data je pak možno zpřístupnit vybraným lidem z firmy. Samozřejmostí je možnost dalšího zpracování těchto dat.

Velkou výhodou programu VIKLAN® Evidence je možnost automatického hlídání důležitých událostí, na něž je v případě potřeby upozorněno automatickým zasláním e-mailu zodpovědné nebo kompetentní osobě. Jedná se například o hlídání termínů kalibrace měřidel, revizí hasících přístrojů, výtahů apod. Dále je možné hlídat např. termíny pravidelného školení zaměstnanců (BOZP, PO, školení řidičů apod.).

Lze též sledovat pohyby zásob ve výdejních skladech a automatizovaně upozorňovat na pokles stavu pod určité množství.

Doplňkové moduly pro programy VIKLAN®

display

Modul Schéma

Modul Schéma je vhodné nasadit do nabídkového oddělení, kde velmi usnadňuje a zkvalitňuje práci při tvorbě obchodních nabídek. Modul je určen pro použití v průmyslových firmách s vlastním sortimentem výrobků, které jsou rozměrově modifikovány dle potřeb konkrétní aplikace. Klasickým příkladem takových výrobků jsou průmyslové ventilátoryelektrické odlučovačelátkové filtry,kompresorymostové jeřáby apod.

Modul Schéma automaticky generuje rozměrové nákresy jednotlivých variant průmyslových zařízení s reálnými rozměry na kótách. Modul Schéma umožňuje nákresy uložit ve formátu DXF pro AutoCAD, popřípadě je vytisknout či exportovat jako PDF soubor.

Modul Charakteristiky

display Tvorba dat charakteristik

Modul Charakteristiky umožňuje zpracovat komplexní charakteristiku ventilátoru na základě parametrů zadaných pro více pracovních bodů. Takto zpracovanou charakteristiku lze používat pro návrh ventilátoru do požadovaných provozních podmínek.

Zde se můžete dozvědět podrobné informace o programech na návrh průmyslových ventilátorů do požadovaných provozních podmínek.