Krátký pohled do minulosti

Výpočetní technika slouží v technické praxi již několik desítek let. Od samého počátku nacházela uplatnění při tvorbě výpočtových programůVelmi významným programovacím jazykem, ve kterém bylo vytvořeno velké množství softwaru, je FORTRAN. Oblíbenost FORTRANu byla dána jednak jeho, na svou dobu, výborným výkonem a hlavně tím, že se vyučoval na vysokých školách. Sám autor této stati absolvoval roční kurz programování v tomto jazyce během svého vysokoškolského studia na ČVUT. Řada letitých programů dosud slouží svému účelu, ale jejich čas se pomalu naplňuje. Jednak jsou již morálně zastaralé a hlavně přestávají některé z nich fungovat na moderních počítačích.

Převádíme z FORTRANu, PASCALu i FOXPRO

Naší první referencí v této oblasti je program na návrh radiálních turbokompresorů, který byl vytvořen pro firmu ČKD NOVÉ ENERGO a.s. (nově Howden ČKD Compressors s.r.o.) na základě několika DOS programů naprogramovaných v jazyce FORTRAN popřípadě PASCAL. V této branži jsme zdaleka neskončili, přepracováváme další výpočtové programy a tím získáváme stále nové a nové zkušenosti, nyní se začíná objevovat též zájem o převod programů z FOXPRO do MS SQL Server.

Výhody moderního zpracování výpočtových programů jsou následující:

 • Možnost provozu programů na nových typech počítačů
 • Uživatelsky příjemné prostředí pro ovládání programů
 • Možnost propojení více samostatných programů do jednoho celku (což vede k větší efektivitě při práci s programem)
 • Moderní typy výstupních dokumentů (dokumenty pro MS Word, tabulky pro MS Excel, PDF soubory, CAD soubory apod.)
 • Možnost napojení programů na moderní databáze
 • Široká škála doplňujících funkcí, které většinou v původním programu absentují (např. ukládání/načítání uživatelských vstupů do/ze souboru, cizojazyčné výstupní dokumenty, grafy, schémata apod.)
 • Možnost doplňování programu o novou funkčnost (původní program již většinou nikdo neumí upravit)

VIKLAN® – unikátní know-how v převodu programů

Jak bylo uvedeno výše v textu, máme s převodem DOS programů do Windows již několikaleté zkušenosti. Pomalu si tvoříme unikátní know-how, které nehodláme zveřejňovat, ale pokusíme se naznačit znalosti a vědomosti, které by měl mít člověk, jež se pouští do podobné práce:

 • Výborná znalost programovacího jazyka FORTRAN potažmo PASCAL
 • Znalost způsobu kompilace původního zdrojového kódu
 • Znalost zařazení potřebných ladících informací do původního zdrojového kódu
 • Výborná znalost cílového programovacího jazyka (v našem případě C#)
 • Znalosti potřebné pro vytvoření strategie při převodu práce s pamětí z původního programu do nového
 • Spoustu pečlivosti, trpělivosti a pevné nervy, což je při tomto druhu práce nakonec to nejdůležitější