Jak dokládá stránka Reference (zejména reference na programy Ventilátor.exe a FANCON), jedná se o typ programů, s nimiž máme dlouholeté zkušenosti. Na tvorbu těchto programů se vztahují pravidla z našeho kodexu o ochraně obchodního tajemství.

Základní informace

Programy pro návrh průmyslových ventilátorů slouží výrobcům ventilátorů hlavně při zpracovávání obchodních nabídek. Uplatňují se při volbě vhodného typu ventilátoru pro konkrétní provozní režimy a tvorbě technických příloh nabídek. Jedná se o expertní nástroje, které významně usnadňují práci odborníkům při návrhu ventilátorů, avšak odborné pracovníky jako takové v žádném případě nemohou nahradit.

Na základě zkušeností s tímto typem programů lze jejich výhody shrnout do následujících bodů:

 1. Rychlé nalezení vhodného ventilátoru bez nutnosti provádění ručních výpočtů.
 2. Možnost vypracovat více variant pro konkrétní požadavky zákazníků.
 3. Rychlá dostupnost potřebných dokumentů příloh v elektronické podobě.
 4. Kvalitní grafické zpracování výstupních dokumentů v jednotné úpravě.
 5. Jazykové mutace výstupních dokumentů.
 6. Intuitivnost řešení, která umožňuje provést výběr ventilátoru bez složitého studia používaného softwaru.
 7. Možnost vytváření atypických provedení ventilátorů v rámci již zahrnutých typových řad, které má přímo uživatel programu.

Z těchto přínosů lze vyvodit následné kladné efekty, které se projevují z hlediska jednotlivých firem. Jedná se především o značnou časovou úsporu (až 80%) při zpracování nabídek a tudíž i o akutní úsporu počtu pracovníků zpracovávajících nabídky, kteří díky tomu mohou pracovat souběžně na dalších projektech. Tím je zvýšena efektivita vnitřní práce firmy oproti konkurenci. Dalším přínosem je větší konkurenceschopnost finálně nabízených ventilátorů, protože je lze nabízet s větší jistotou a ve více variantách.

Obvyklá funkčnost

 • Zadání vstupních parametrů (průtok, statický nebo celkový tlak, měrná hmotnost).
 • Rozšířené zadání vstupních parametrů (barometrický tlak, nadmořská výška, tlakový rozdíl na sání, měrná hmotnost při 0°C, teplota média, frekvence napájecího elektrického proudu).
 • Filtry omezující skupiny vybraných ventilátorů (minimální účinnost, maximální obvodová rychlost, omezení teplotou).
 • Volba způsobu regulace ventilátoru (bez regulace, regulační ústrojí, regulační klapka, frekvenční měnič, řemenový převod, kluzná spojka).
 • Přepínání jednotek jednotlivých veličin.
 • Výběr vhodných ventilátorů na základě vstupních parametrů a filtrů.
 • Začlenění databáze motorů pro specifikaci konkrétního stroje.
 • Začlenění databáze standardně používaných ventilátorů dle sortimentu výrobce.
 • Možnost uživatelsky rozšiřovat databázi ventilátorů o atypická provedení (nestandardní šířky lopatek, nestandardní otáčky).
 • Grafický výstup charakteristik ventilátoru (bezrozměrná, výkonová, otáčková, momentová).
 • Výpočet hlučnosti ventilátoru za daných provozních podmínek.
 • Rozměrové nákresy ventilátorů.
 • Výstupní dokumenty ve formátu DXF, PDF nebo možnost tisku.
 • Vícejazyčné verse výstupních dokumentů.