Využití VIKLAN® ON-LINE v praxi

Pro představu o naší práci v oblasti webových aplikací jsme vytvořili ukázky ON-LINE výpočtů vzduchotechnických komponent z výrobního programu MANSEL firmy Mandík, a.s. .

Program pro návrh průmyslových ventilátorů

Předmětem popisu je expertní nástroj, který významně usnadňuje návrh ventilátorů. Uplatňuje se při volbě vhodného typu ventilátoru pro konkrétní provozní režimy a tvorbě technických příloh nabídek.

Využití VIKLAN® – Výpočty v praxi

Program VIKLAN® Výpočty je určen k vytváření specializovaných sad výpočtů, které se opakovaně používají na jednom pracovišti. V detailu je přiblíženo nasazení programu do konstrukčního oddělení firmy TCF Vzduchotechnika s.r.o.

Zapojení výpočtového programu do informačního systému

V popisu je jako příklad použit program FANCON, který sdružuje výpočetný software, evidenční software, software pro řízení procesů firmy, nástroje pro managment a účetní systém.

Převod historických DOS programů do Windows

V popisu jsou nastíněny důvody pro převod programů spolu s výhodami, které z realizace plynou. Jedná se hlavně o převody programů v programovacích jazycích PASCAL a FORTRAN do cílového programovacího jazyka C#.

Doplňkové programy do SCADA/HMI Reliance

Od roku 2016 se zabýváme tvorbou doplňkových programů pro projekty tvořené v systému Reliance, což je SCADA/HMI systém určený pro monitorování a ovládání nejrůznějších průmyslových technologií a automatizaci budov. Systém Reliance jsme poznali do velké hloubky v rámci vývoje pomocného programu DDTS Asist, který jsme vytvořili pro společnost ZAT a.s. (viz reference).