Zveřejňujeme zkušenosti s programem pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN® – Základ, které poskytl český dodavatel pružných izolátorů chvění ISTAKO – firma Sinpol s.r.o. .

Pro výpočtový program sloužící pro návrh průmyslových ventilátorů dle zadaných provozních podmínek poskytl referenci vedoucí konstrukce ventilátorů ZVVZ a.s. .

Podstatné zrychlení procesu termodynamického návrhu turbokompresorů díky programu, který byl Ing. Spilkou přepracován a inovován na základě zdrojového kódu velmi rozsáhlého starého programu, popisuje v referenčním listu vedoucí odboru technického rozvoje Howden ČKD Compressors s.r.o. (dříve ČKD NOVÉ ENERGO a.s.). Program mimo jiné umožňuje definovat různé směsi plynů a počítat jejich vlastnosti včetně výpočtu stavové rovnice.

Jednatel společnosti TCF Vzduchotechnika s.r.o. (dříve Vzduchotechnika Prachatice s.r.o.) poskytl referenční list popisující přínosy programu pro tvorbu a evidenci obchodních nabídek v oblasti průmyslových ventilátorů.

Zkušenosti s programem pro automatizované generování konstrukční dokumentace elektrických odlučovačů popsal v referenčním listu vedoucí konstrukce ZVVZ-Enven Engineering, a.s. .

Specialista pro návrh elektrických odlučovačů ZVVZ-Enven Engineering, a.s. hodnotí výpočtový program sloužící k návrhu elektrických odlučovačů na základě zadaných provozních podmínek a popisuje jeho přínosy v referenčním listu.

Programy z naší produkce nalezly uplatnění též v oblasti ekonomického softwaru. Referenci na účetní program používaný v účetní agentuře ACP s.r.o., která vede účetnictví pro několik desítek firem, si můžete přečíst na následujícím referenčním listu.

Realizujeme též software pro web. Referenci poskytla ředitelka neziskové organizace HoSt Home-Start ČR – viz referenční list.

Zveřejňujeme zkušenosti s programem MANSEL, který slouží pro výběr a výpočet pracovních bodů pro vzduchotechnické komponenty firmy MANDÍK – viz referenční list.

Zveřejňujeme zkušenosti s programem DDTS Asist, který slouží k automatické generování a následnou správu obsahu pro projekty v SCADA systému Reliance pro firmu ZAT a.s. . – viz referenční list.

Více o realizovaných projektech na stránce Popisy naší práce