Základní informace

display

Tento program umožňuje efektivně (velmi rychle a tudíž i levně) vytvářet sady specializovaných výpočtů, které jsou využívány v dané firmě.

Stále existuje široká škála výpočtů, kde jsou využívány klasické postupy pomocí vzorců. Takové vzorce a postupy lze jednoduše začlenit do programu Výpočty.

V každé firmě jsou používány výpočty dle jejího výrobního zaměření, a proto je vhodné zakomponovat sadu skutečně používaných výpočetních postupů do jednoho programu (v tomto případě programu VIKLAN® Výpočty). To s sebou přináší celou řadu výhod:

 • Snadná a rychlá dostupnost všech potřebných výpočtů
 • Používání pouze schválené metodiky
 • Rychlé, levné a pohodlné zaškolení obsluhy
 • Levné řešení (platí se jen potřebná funkčnost)
 • Možnost zařadit i velmi specializované výpočty popřípadě vlastní koeficienty a konstanty
 • Provázání jednotlivých výpočtů do jednoho celku (není nutné opakovaně zadávat vstupní údaje)

Typickým příkladem výpočtů, z nichž lze udělat samostatnou sadu pro program VIKLAN® Výpočty, jsou pevnostní výpočty různých strojních zařízení.

Například lze vytvořit sadu pro kontrolu rotoru, kde budou výpočty hřídelí, ložisek, per, spojek atd.. Nicméně lze vytvořit sadu výpočtů i z naprosto odlišné oblasti, například akustické výpočty.

O nasazení tohoto programu v praxi se můžete dočíst na stránce Využití VIKLAN® – Výpočty v praxi.

Základní funkčnost programu

display

Program VIKLAN® Výpočty obsahuje obecné prostředí, do něhož se doplňují konkrétní sady výpočtů. Obecné prostředí programu obsahuje následující funkčnost:

 • Výběr mezi jednotlivými sadami zařazených výpočtů
 • Ukládání zadání výpočtů do souboru
 • Obnovení zadání výpočtů ze souboru
 • Export dokumentu s reportem o výpočtech
 • Tabulka s přehledem vazeb mezi jednotlivými výpočty
 • Okno hlášení o stavu jednotlivých výpočtů
 • Volba režimu výpočtu (dílčí výpočty, kompletní výpočty)

Každý výpočet je umístěný na speciální záložce, která obsahuje následující prvky:

 • panel vstupních parametrů
 • panel výsledků
 • panel náhledu na potřebné obrázky a schémata

Na záložce každého výpočtu je též lišta nástrojů. Jednotlivé nástroje umožňují pracovat vždy pouze s jedním z výpočtů:

 • Ukládání zadání výpočtu do souboru
 • Obnovení zadání výpočtu ze souboru
 • Export dokumentu s reportem o výpočtu
 • Otevření informačního souboru obsahujícího obecný výpočetní postup