VIKLAN® Jednotky – Program pro převod a výpočet jednotek objemu

Jednotky objemu jsou velmi používané, a proto mají v programu VIKLAN® Jednotky širokou podporu. K dispozici pro práci s jednotkami objemu jsou tedy následující funkčnosti:

Základní přepočty objemu na stránce Jednotky

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - převod jednotek objemu

V programu jsou zařazeny následující jednotky: mililitr, centilitr, decilitr, litr, hektolitr a metr krychlový Vzorce použité pro přepočet jsou uvedeny v dokumentu se vzorci.

Vlastní přepočet objemu je velmi jednoduchý, lze postupovat dle následujícího návodu:

 • V seznamu veličin na stránce Jednotky vyberte “Objem”.
 • Do pole “Zadávaná hodnota” napište číselnou hodnotu, kterou hodláte převádět do jiných jednotek.
 • V seznamu jednotek vpravo od zadané číselné hodnoty vyberte výchozí jednotky.
 • V seznamu jednotek na řádce “Výsledná hodnota” vyberte jednotky, ve kterých chcete mít výsledek.
 • V číselném poli na řádce “Výsledná hodnota” je výsledek výpočtu.

Na záložce Jednotky jsou dostupné ještě tyto funkce:

 • Možnost přišpendlení programu VIKLAN® Jednotky na popředí všech spuštěných programů ve Windows. Program se Vám při použití této funkce nebude ztrácet na pozadí jiných programů. Tato funkčnost je dostupná při stisku ikonky s obrázkem špendlíku, která je umístěna v pravém horním rohu stránky.
 • Kopírování obsahu číselných hodnot z řádek “Zadaná hodnota” a “Výsledná hodnota” do schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši – příkaz “Kopírovat obsah buňky”) na příslušném číselném poli.
 • Vkládání číselných hodnot do řádku “Zadaná hodnota” ze schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši – příkaz “Vložit do buňky”) na příslušném číselném poli.

Výpočet objemu těles

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - výpočty těles

V programu jsou zařazena následující tělesa: Hranol tříboký, Hranol kolmý, Jehlan čtyřboký, Jehlan pravidelný, Koule, Krychle, Kulová úseč, Kulová vrstva, Kulová výseč, Kužel rotační, Kvádr, Válec. Vzorce použité pro přepočet jsou uvedeny v dokumentu se vzorci.

Výpočet objemu lze realizovat následujícím postupem na stránce Tělesa programu VIKLAN® Jednotky:

 • Zvolte těleso, jehož objem hodláte počítat.
 • Vyberte metodu výpočtu pomocí možností na levé straně okna programu (v levém dolním rohu programu se zobrazuje popis výpočtové metody).
 • Nastavte jednotky délky, které hodláte používat pro vstupní hodnoty. Volba se provede pomocí seznamu “Délky” dostupného vpravo nahoře na stránce “Tělesa”.
 • Do číselných polí u obrázku tělesa, kde jsou zobrazeny červené otazníky, zadejte vstupní hodnoty.
 • Po stisknutí tlačítka “Vypočítat” se na řádku “Objem” zobrazí výsledný objem tělesa pro Vaše zadání.
 • Výslednou hodnotu na řádku “Objem” můžete získat v různých jednotkách objemu pomocí seznamu jednotek objemu na této řádce (po změně jednotky se okamžitě přepočítá výsledek)

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - výpočty těles - kontextové menu

Na stránce Tělesa jsou dostupné již známé a ještě další nové funkce:

 • Možnost přišpendlení programu VIKLAN® Jednotky na popředí všech spuštěných programů ve Windows (ikonka s obrázkem špendlíku).
 • Kopírování obsahu číselných hodnot z číselných polí do schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši) na příslušném číselném poli.
 • Vkládání číselných hodnot do číselných polí, které slouží k zadání velikosti tělesa ze schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši) na příslušném číselném poli.
 • Nápověda pro práci se stránkou “Tělesa” – dostupná po najetí na ikonku s otazníkem na pravé straně okna programu.
 • Přičítání/Odčítání do/v “Paměti objemů”, popřípadě zobrazování “Paměti objemů” – popis viz. následující podkapitola. Práce s pamětí objemů je přístupná pomocí příkazů kontextového menu (dostupného po stisku pravého tlačítka myši) na číselném poli řádky “Objem”.

Paměť objemů (kalkulátor pro práci s objemy těles)

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - paměť objemů těles

Kalkulátor pro práci s objemy těles v programu VIKLAN® Jednotky je dostupný pomocí příkazu Zobrazit paměť objemů kontextového menu na stránce Tělesa (popis viz. předchozí kapitola) a též pomocí příkazu Vložit z paměti objemů kontextového menu číselného pole řádky Objem na stránce Fyzika, které je dostupné pro výpočet hustoty, potenciální tlakové energie a průtoku (z objemu a času). Vkládání nových těles do paměti objemů je možno pomocí příkazů Přičíst objem do paměti objemů a Odečíst objem od paměti objemů, které jsou dostupné v kontextovém menu řádky Objem na stránce Tělesa.

Vzhled kalkulátoru pro práci s objemy těles je zřejmý z předchozího obrázku. Objemy jednotlivých těles lze přičítat nebo odčítat (viz sloupec Operace). Vše je velmi variabilní, protože každý řádek může mít nastaven svoje jednotky objemu a též lze měnit počet jednotlivých dílčích těles, což má vliv na výsledný objem v řádku CELKEM.

V dialogu pro výpočet objemu jsou dostupné tyto příkazy:

 • Obnovení definice tělesa v základním okně programu VIKLAN® Jednotky (panel “Nástroje” jednotlivých těles)
 • Výmaz záznamu z paměti (panel “Nástroje” jednotlivých těles)
 • Výmaz všech záznamů z paměti (tlačítko ve spodní části dialogu)
 • Obnovení původního nastavení záznamu v paměti – například se obnoví operace, jednotky atd. (panel “Nástroje” jednotlivých těles)
 • Posun řádku tělesa vzhůru/dolů (panel “Nástroje” jednotlivých těles)
 • Uložení/Načtení obsahu dialogu do/ze souboru (tlačítka ve spodní části dialogu)
 • Nápověda (ikona s otazníkem na řádku “CELKEM”)
 • Vložení hodnoty objemu do číselného pole stránky “Fyzika” u výpočtů souvisejících s objemem. Tuto funkčnost spustíte na stránce “Fyzika” (např. při výpočtu hustoty) kliknutím pravým tlačítkem do políčka “Objem” a dále výběrem “Vložit z paměti objemů”. Tím dojde k přepnutí do “Paměti objemů”, kde je možné intuitivní ikonkou “Použít hodnotu objemu” vybrat požadovaný objem do výpočtu na stránce “Fyzika”.

Program VIKLAN® Jednotky – hlavní stránka programu