VIKLAN® Jednotky – Program pro převod a výpočet jednotek tlaku

Program VIKLAN® Jednotky podporuje přepočty tlaku na dvou místech:

Základní přepočty tlaku na stránce Jednotky

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - převod jednotek tlaku

V programu jsou zařazeny následující jednotky: technická atmosféra, fyzikální atmosféra, bar, pascal, kilopascal, megapascal, libra na čtverečný palec (psi), mm vodního sloupce a mm rtuťového sloupce (torr). Vzorce použité pro přepočet jsou uvedeny v dokumentu se vzorci.

Vlastní přepočet tlaku je velmi snadný, jak je ukázáno v následujícím návodu:

 • V seznamu veličin na stránce Jednotky vyberte “Tlak”.
 • Do pole “Zadávaná hodnota” napište číselnou hodnotu, kterou hodláte převádět do jiných jednotek.
 • V seznamu jednotek vpravo od zadané číselné hodnoty vyberte výchozí jednotky.
 • V seznamu jednotek na řádce “Výsledná hodnota” vyberte jednotky, v nichž chcete mít výsledek.
 • V číselném poli na řádce “Výsledná hodnota” je výsledek výpočtu.

Na záložce Jednotky jsou dostupné ještě tyto funkce:

 • Možnost přišpendlení programu VIKLAN® Jednotky na popředí všech spuštěných programů ve Windows. Program se Vám při použití této funkce nebude ztrácet na pozadí jiných programů. Tato funkčnost je dostupná při stisku ikonky s obrázkem špendlíku, která je umístěna v pravém horním rohu stránky.
 • Kopírování obsahu číselných hodnot z řádek “Zadaná hodnota” a “Výsledná hodnota” do schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši – příkaz “Kopírovat obsah buňky”) na příslušném číselném poli.
 • Vkládání číselných hodnot do řádku “Zadaná hodnota” ze schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši – příkaz “Vložit do buňky”) na příslušném číselném poli.

Výpočet tlaku pomocí síly a plochy na stránce Fyzika

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - výpočet tlaku ve Fyzice

Program VIKLAN® Jednotky umí jednotky tlaku nejen převádět, ale umí hodnoty tlaku také vypočítávat s následnou možností změny jednotek výsledného tlaku.

Funkcionalitu výpočtu hodnoty tlaku nalezneme na stránce Fyzika přímo ve výpočtech Tlaku a také při výpočtu Potenciální energie v tlakovém tvaru. Způsob výpočtu je v obou případech obdobný a v následujícím textu bude uveden na jediném příkladu.

Postup výpočtu:

 • Na řádce pro zadání síly zadáme sílu působící na určitou plochu
 • Na další řádce vyplníme hodnotu obsahu či povrchu plochy, na kterou daná síla působí
 • V rozbalovacím kontextovém menu vybereme jednotky výsledku
 • V číselném poli na řádce „p: Tlak“ dostaneme výslednou hodnotu tlaku.

Program VIKLAN® Jednotky – hlavní stránka programu