VIKLAN® Jednotky – Program pro přepočty jednotek hustoty (měrné hmotnosti)

Program VIKLAN® Jednotky podporuje jednotky hustoty (měrná hmotnost) na dvou místech:

Dále je k dispozici rozsáhlá knihovna hustot pro různé materiály.

Základní přepočty hustoty na stránce Jednotky

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - převod jednotek hustoty

V programu jsou zařazeny následující jednotky: kilogram na metr krychlový, gram na centimetr krychlový, kilogram na litr a libra na stopu krychlovou. Vzorce použité pro přepočet jsou uvedeny v dokumentu se vzorci.

Vlastní přepočet hustoty je velmi snadný, přičemž lze postupovat dle následujícího návodu:

 • V seznamu veličin na stránce Jednotky vyberte “Hustota”.
 • Do pole “Zadávaná hodnota” napište číselnou hodnotu, kterou hodláte převádět do jiných jednotek.
 • V seznamu jednotek vpravo od zadané číselné hodnoty vyberte výchozí jednotky.
 • V seznamu jednotek na řádce “Výsledná hodnota” vyberte jednotky, v nichž chcete mít výsledek.
 • V číselném poli na řádce “Výsledná hodnota” je výsledek výpočtu.

Na záložce Jednotky jsou dostupné ještě tyto funkce:

 1. Možnost přišpendlení programu VIKLAN® Jednotky na popředí všech spuštěných programů ve Windows. Program se Vám při použití této funkce nebude ztrácet na pozadí jiných programů. Tato funkčnost je dostupná při stisku ikonky s obrázkem špendlíku, která je umístěna v pravém horním rohu stránky.
 2. Kopírování obsahu číselných hodnot z řádek “Zadaná hodnota” a “Výsledná hodnota” do schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši – příkaz “Kopírovat obsah buňky”) na příslušném číselném poli.
 3. Vkládání číselných hodnot do řádku “Zadaná hodnota” ze schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši – příkaz “Vložit do buňky”) na příslušném číselném poli.

Přepočet hustoty pomocí hmotnosti a objemu na stránce Fyzika

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - výpočet hustoty ve Fyzice

Program VIKLAN® Jednotky umí hustotu také vypočítávat, a to na stránce Fyzika z hodnot hmotnosti a objemu, a umožňuje volbu výsledku v různých jednotkách hustoty. Následující postup je taktéž velmi jednoduchý.

 • Zvolte veličinu “Hustota”.
 • Označte kroužek před číselným polem na řádce “Hustota”.
 • Vyplňte hmotnost a nastavte její jednotky.
 • Vyplňte objem a nastavte jeho jednotky.
 • Zvolte jednotky hustoty.
 • V číselném poli na řádce “Hustota” je výsledná hodnota.

Knihovna znalostí: Hustota (měrná hmotnost)

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - knihovna materiálů a hustot pro výpočet těles

Empirické hodnoty hustot různých materiálů jsou do programu VIKLAN® Jednotky zařazeny kvůli většímu komfortu uživatelů. Tuto knihovnu lze spustit jednak na stránce Fyzika pro veličinu Hustota a dále na stránce Tělesa pomocí ikonky v pravém horním rohu (pro výpočet vlastností konkrétního tělesa).

Vlastní dialog knihovny hustot je popsán a ukázán v následujícím textu.

V levé tabulce dialogu lze vybrat skupinu materiálů a v pravé tabulce již konkrétní materiál, u kterého je uvedena hustota v kilogramech na metr krychlový. Výslednou hustotu lze ještě korigovat pomocí Koeficientu vyplnění objemu, který zohledňuje vyplnění objemu daným materiálem (jako příklad pro využití této funkčnosti jsou v nápovědě uvedeny ocelové špony popřípadě palivové dřevo).

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - knihovna materiálů a hustot pro výpočet těles

Příkaz Použít vybranou hustotu ukončí dialog knihovny hustot a vloží hodnotu z pole Výsledná hustota do výchozího pole v programu VIKLAN® Jednotky (buď na stránce Fyzika, anebo na stránce Tělesa).

Program VIKLAN® Jednotky – hlavní stránka programu