Dozvědět se více o ON-LINE výpočtech a poptat vlastní ON-LINE výpočty

 
 
Literatura:
[1] Černoch, S.: Strojně technická příručka. Svazek 1, Praha: SNTL, 12. vydání, 1968.
[2] Jandora, J. Stará, V. a Starý, M.: Hydraulika a hydrologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011.
 

Dozvědět se více o ON-LINE výpočtech a poptat vlastní ON-LINE výpočty