Již od roku 2008 vytváříme aplikace na míru potřeb našich zákazníků. Díky bohatým zkušenostem z řady oblastí a množství používaných technologií jsme schopni navrhnout a implementovat pro zákazníky robustní a stabilní systémy s uživatelsky přívětivým a moderním rozhraním, díky čemuž jsme získali řadu dlouhodobých zákazníků. Poskytujeme servis po celou dobu životnosti aplikace.
Zaměřujeme se na tvorbu inteligentních knihoven 3D CAD dílů, sestav i 2D CAD výkresů.
V oblasti webu se zaměřujeme převážně na webové stránky s jednoduchými i komplikovanými on-line výpočty a doplňkové webové aplikace k desktop aplikacím.
Zakázkový software: Statistické přehledy
Máme zkušenosti se stavbou desktop a webových aplikací nad databázovými systémy MSSQL, MySQL, Oracle, Firebird, PostgreSQL, SQLite.
Zakázkový software: Statistické přehledy
Zakázkový software: Účetní program
Zabýváme se tvorbou systémů pro firemní procesy od výroby po účetnictví.
Zakázkový software: Účetní program
Využitím API Microsoft Office jsme schopni v námi nabízených programech automaticky načítat, generovat a upravovat dokumenty MS Office.
Podle potřeb zákazníků propojujeme aplikace s webovými portály pro načítání údajů o zákaznících z veřejných registrů a odesílání dat státní správě.
Pro maximální přínos nového programu v podniku je nutné často vytvořit vazby se stávajícími programy. Při analýze a realizaci klademe důraz na uživatelskou přívětivost a stabilitu výsledného řešení.
Nabízíme aplikace, které umožňují konfigurovat požadované produkty a následně vygenerovat kompletní dokumentaci potřebnou pro konstrukci a montáž.
Zakázkový software: Automatizované generování CAD dokumentace
Provádíme převod programů postavených na dnes již zastaralých technologiích na aktuální platformu Windows.
Realizujeme aplikace, které z rozsáhlých předpřipravených knihoven obrázků, textů, schémat umožňují na základě požadavků poskládat a vygenerovat požadované dokumenty.
Přenášíme výpočetní aplikace do Cloudu, odkud k nim mohou přistupovat webové i desktop aplikace.
Programování pro CAD (Solid Edge, NX, Solid Works, Inventor, AutoCAD)
Databázové systémy
Výpočtové programy pro technické účely s mnoha grafickými výstupy
Programy pro web
Ekonomické programy (účetnictví, evidence, informační systém podniku)
Nadstavby nad programy MS Office (Excel, Word)
Propojování programů na webové portály státní správy
Integrace programů do logických celků
Automatizované generování CAD dokumentace
Převod historických DOS programů do Windows
Programy pro tvorbu technické dokumentace
Výpočetní programy v cloudu