Základní informace

display display

Modul Schéma umožňuje vytvořit speciální počítačový program pro každého zákazníka. Takto vzniklé programy lze využívat pro tvorbu nabídek nebo jako elektronické katalogy.

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a teprve po důkladné analýze jeho potřeb navrhneme řešení, které je pro něj nejvhodnější.

Dodáváme kompletní řešení, které obsahuje jak vlastní program, tak i data potřebná k jeho správné funkčnosti. Obzvláště tvorba dat je velmi důležitá, protože na jejich správnosti závisí korektní fungování celého programu. Bonus naší práce je v tom, že se všechna data systematicky přepracují do jednoho formátu a sjednotí se jednotlivé podklady.

Výhodou modulu Schéma je jeho nízká cena při standardní funkčnosti, ale naopak i možnost doplnění speciálních funkcí, které jsou potřebné pro konkrétní řešení. Může se jednat o doplnění výpočtů, speciálních reportů nebo například o zapojení do informačního systému firmy.

Základní funkčnost modulu

  • Výběr výrobku a konfigurace jeho provedení
  • Vykreslení rozměrového nákresu výrobku přímo v programu
  • Několik funkcí ZOOM na rozměrový nákres
  • Export rozměrového nákresu v DXF souboru pro AutoCAD
  • Tisk rozměrového nákresu
  • Export rozměrového nákresu do PDF formátu
  • Nastavení hlavičkových údajů formuláře nákresu
  • Nastavení jazykové verse nákresu (4 jazyky)