Na této stránce se nachází ukázka ON-LINE výpočtu výrobku z výrobního programu firmy Mandík, a.s., s jejímž laskavým svolením byl výpočet spolu s popisem výrobku zveřejněn.

Způsob použití výpočtu je velmi jednoduchý:

 1. V oddílu „Zadání hodnot“ nastavte požadované parametry klapky.
 2. V tabulce „Výběr rozměru klapky“ potom uvidíte výsledné hodnoty pro všechny velikosti klapky.
 3. Obsah této tabulky je možno měnit volbou veličiny v řádku tlačítek pod nadpisem.
 4. Obsah oddílu „Vypočtené hodnoty“ se aktualizuje dle vybrané velikosti v tabulce „Výběr rozměru klapky“.

Dozvědět se více o ON-LINE výpočtech a poptat vlastní ON-LINE výpočty

Program MANSEL pro výpočet vzduchotechnických komponent

On-line výpočet výše na této stránce obsahuje ukázku výpočtu požární klapky a slouží hlavně k presentaci naší práce. Pro výpočty dalších vzduchotechnických komponent doporučujeme stáhnout a nainstalovat plnou versi programu MANSEL. Program MANSEL je určen k volnému stahování všemi potenciálními zájemci. Tento program vytváříme na zakázku pro firmu Mandík, a.s., s jejímž laskavým svolením uveřejňujeme tuto referenci. Program slouží pro výběr a výpočet vzduchotechnických komponent z výrobního programu firmy Mandík, a.s.

Instalací desktopové verse programu získáte rozšířenou funkčnost, která není na našem webu dostupná. Jedná se například o následující funkce:

 • Práce s projekty
 • Ukládání a načítání vybraných dílů do/ze souboru
 • Tisky

Popis funkce požární klapky PKTM 90 PM

Autorská práva k popisu výrobku náleží firmě Mandík, a.s., s jejímž laskavým svolením byl popis umístěn na tuto stránku.

Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls pro uvolnění páčky spouštění může být ruční, teplotní nebo elektromagnetem. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení BAT, stisknutí resetovacího tlačítka na BAT, nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Na přání zákazníka lze dodat s těsněním bez příměsi silikonu. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Čtyřhranné klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Kruhové klapky mají jeden revizní otvor, protože uzavírací zařízení a revizní otvor lze nastavit do nejvýhodnější polohy z hlediska obsluhy a manipulace s ovládacím zařízením pootočením klapky pro spiro provedení klapek (popř. o libovolný počet roztečí otvorů připojovacích přírub pro klapky s přírubami).

Charakteristika

 • CE certifikace dle EN 15650
 • testováno dle EN 1366-2
 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1
 • požární odolnost EIS 120, EIS 90
 • těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2
 • cyklování C 10 000 dle EN 15650
 • korozivzdornost dle EN 15650
 • ES Certifikát shody č. 1391-CPR-2016/0158
 • Prohlášení o vlastnostech č. PM/PKTM_90/01/16/1
 • Hygienické posouzení – Posudek č. 1.6/13/16/1

Dozvědět se více o ON-LINE výpočtech a poptat vlastní ON-LINE výpočty