VIKLAN® Jednotky – Program pro práci s jednotkami SI

Program VIKLAN® Jednotky vhodně podporuje práci s jednotkami SI. Poskytuje jejich základní přehled a také vyjádření velkého množství fyzikálních veličin právě v těchto základních jednotkách.

Největším přínosem programu VIKLAN® Jednotky je možnost vygenerování výsledných SI jednotek pro vzorce složené z různých fyzikálních veličin. Zmíněné vzorce si uživatel programu tvoří naprosto libovolně pomocí předdefinovaných symbolů fyzikálních veličin a matematických operátorů. Pro práci s jednotkami SI jsou dostupné tyto možnosti:

Výpočet jednotek SI na základě vzorců složených z fyzikálních veličin

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - SI jednotky

Na stránce SI jednotky a její záložce “Výpočet” lze pracovat s fyzikálními veličinami definovanými pomocí symbolů známých fyzikálních veličin a matematických operátorů.

Postup práce je následující:

  • Do řádky “Zapište vzorec:” je nutno zapsat vzorec pomocí povolených symbolů uvedených nahoře v dialogovém okně.
    Poznámka 1: Symbol lze též zapsat dvojklikem myší dle výběru v horní části dialogu. 
    Poznámka 2: Význam jednotlivých symbolů se zobrazí v tooltipu po najetí myší na příslušný symbol.
  • Po stisknutí klávesy “ENTER” nebo stisknutí tlačítka “Vyřešit vzorec” (obrázek kalkulačky) se do řádku “Výsledek v SI:” vypíše výsledná jednotka vyjádřená pomocí SI jednotek.
  • V případě, že výsledná jednotka odpovídá některé známé veličině, je tato skutečnost uvedena do řádku “Výsledná veličina:”.

Tento relativně jednoduchý výpočet poskytuje silný nástroj pro práci s jednotkami SI. Do seznamu dostupných symbolů jsme zařadili pouze několik základních veličin. Pokud Vám bude některá veličina chybět, napište nám a my rádi počet veličin rozšíříme.

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - SI jednotky - základní přehled

Základní přehled jednotek SI

Základních veličin pro SI jednotky je sedm, jak je obecně známo: Čas, Délka, Elektrický proud, Hmotnost, Látkové množství, Svítivost, Teplota. Program VIKLAN®Jednotky poskytuje jejich přehled spolu s uvedením definice, a to hlavně kvůli úplnosti. Tyto informace jsou dostupné na straně SI jednotky na záložce “Přehled”. Chcete-li mít dostupné pouze základní SI jednotky, použijte volbu “Pouze SI”.

Informace o definici SI jednotky se skrývá pod ikonkou s knihami, která je umístěna napravo od seznamu veličin.

Převod fyzikálních veličin na jednotky SI

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - přehled všech dostupných jednotek

Strana SI jednotky a její záložka “Přehled” umožňuje získat informaci o jednotkách dalších fyzikálních veličin: Elektrická kapacita, Elektrická vodivost, Elektrické napětí, Elektrický náboj, Elektrický odpor, Energie, Hustota, Intenzita magnetického pole, Magnetická indukce, Magnetický tok, Moment síly, Objem, Obsah plochy, Otáčky, Práce, Průtok, Rychlost, Síla, Tlak, Výkon, Zrychlení.

Pokud je vybrána volba “Vše”, jsou tyto veličiny dostupné v jejich seznamu. Po výběru jakékoliv fyzikální veličiny se uživateli programu zobrazí její symbol, který lze použít ve vzorci (viz. první kapitola), dále se zobrazí základní jednotka dané veličiny a také vyjádření této jednotky pomocí jednotek SI.

Program VIKLAN® Jednotky – hlavní stránka programu