Postup použití výpočtu tlačné pružiny

 1. V oddílu „Zadání hodnot“ nastavte požadované zatížení pružiny F.
 2. V tabulce „Zvolte přibližnou velikost pružiny“ jsou zobrazeny počty pružin, které vyhovují zadanému zatížení respektive jejich celkový počet v databázi programu pro daný rozsah průměrů a délek.
 3. V tabulce „Zvolte přibližnou velikost pružiny“ označte jednu buňku s číslem. Tím jste zvolili interval rozměrů pružiny, ze kterého následně budete vybírat konkrétní pružinu.
 4. V tabulce „Výběr pružiny“ zvolte jednu konkrétní pružinu.
 5. V oddílu „Parametry zvolené pružiny“ jsou zobrazeny technické parametry vybrané pružiny určené na základě zatížení F.

Dozvědět se více o ON-LINE výpočtech a poptat vlastní ON-LINE výpočty

Program pro výpočet pružin

On-line výpočet výše na této stránce obsahuje ukázku výpočtu tlačné pružiny. Slouží hlavně k presentaci naší práce a jako názorná ukázka funkčnosti programu. Provedení ukázky je jednou z mnoha variant jak může takový program vypadat, jaké výpočty a jejich zobrazení lze provádět. Program bude samozřejmě navržen podle potřeb výrobce, včetně postupu výpočtu. Výpočty lze aplikovat pro různé typy pružin, například pro:

 • tlačné
 • tažné
 • talířové
 • zkrutné
 • spirálové
 • tvarové
 • atypické

Výběrové boxy a tabulky ve vaší verzi programu mohou obsahovat další požadované hodnoty, například:

 • výběr materiálu pružiny
 • průřez pružinového drátu
 • povrchovou úpravu pružiny
 • způsob ukončení pružiny
 • grafické znázornění pružiny
 • další hodnoty pro přesnější výpočet pružiny
 • výstupy jako objednávkové číslo, výpis všech zadaných a vypočtených hodnot, počet kusů, cenu, objednávkový list atd.
 • komentáře u jednotlivých veličin
 • různé jazykové verze
 • grafické a barevné provedení v souladu s vašimi webovými stránkami

Výpočet pružin není vázán pouze na normalizované nebo typické druhy pružin. Program lze navrhnout tak, aby splňoval veškeré, tedy i speciální, výpočty pro jakékoli pružiny a pro různé oblasti strojírenství, energetiky, zemědělství, elektrotechniky atd.

Dozvědět se více o ON-LINE výpočtech a poptat vlastní ON-LINE výpočty