Základní informace

display Tvorba dat charakteristik display Vykreslení charakteristiky

Programový modul Charakteristiky ve svém jádru obsahuje širokou škálu funkčnosti potřebnou pro práci s grafy, v nichž se pracuje ve třech osách (x, y, z). Hlavně se jedná o velké množství matematických výpočtů, které jsou nezbytné pro správnou činnost celého modulu. V současnosti je modul optimalizován pro vytváření charakteristik radiálních ventilátorů, což je učebnicový příklad použití výše zmíněných výpočetních postupů. Je zde totiž zapotřebí pracovat s tlakem (respektive tlakovým číslem), průtokem (respektive průtokovým číslem) i účinností ventilátoru. Zabudovaná funkcionalita dává možnost upravit modul Charakteristiky pro práci s grafy dalších průmyslových zařízení, které zmíněných vlastností též využívají.

Pomocí modulu Charakteristiky lze vytvořit komplexní charakteristiku ventilátoru na základě zjištěných technických parametrů ve více pracovních bodech. Výsledná charakteristika umožňuje snazší orientaci při návrhu daného ventilátoru do konkrétních provozních podmínek. Výslednou charakteristiku je možno použít dvěma způsoby:

 • Při ručním návrhu ventilátoru do zadaných provozních podmínek. K tomu slouží grafické výstupy ve formátu PDF popřípadě DXF.
 • Lze ji začlenit do specializovaného výpočtového programu, který slouží pro návrh průmyslových ventilátorů. K tomuto účelu slouží export vytvořené charakteristiky do souboru ve speciálním datovém formátu.

Na tomto místě je nutno poznamenat, že výše zmíněný výpočtový program pro návrh ventilátorů není součástí modulu Charakteristiky, ale lze ho vcelku snadno sestavit za pomoci programové knihovny VIKLAN® na základě skutečných potřeb konkrétní výrobní firmy. Modul Charakteristiky potom slouží jako preprocesor tohoto návrhového programu. Více o programech pro návrh ventilátorů se můžete dozvědět zde.

Modul Charakteristiky v sobě skrývá velký potenciál pro využití při následujících činnostech:

 • rychlé vyhodnocení naměřených hodnot při vzduchotechnických měřeních ventilátorů
 • vytváření archivních dat naměřených vzduchotechnických hodnot průmyslových ventilátorů

Základní funkčnost modulu

Následující přehled uvádí vlastnosti modulu uzpůsobeného pro práci s průmyslovými radiálními ventilátory:

 1. Definice konstantních parametrů ovlivňujících výslednou charakteristiku (průměr ventilátoru, měrná hmotnost vzdušiny atd.)
 2. Tvorba skupin naměřených pracovních bodů, kde každý bod je popsán potřebnými parametry (průtok, celkový tlak, účinnost apod.)
 3. Definice vlastností výsledných charakteristik (rozsah veličin na jednotlivých osách, počet dílků na jednotlivých osách, přiřazení barev jednotlivým úrovním v ose z atd.)
 4. Výpočet charakteristiky.
 5. Grafické zobrazení charakteristiky.
 6. Uložení/Načtení zadaných vstupních údajů do/ze souboru.
 7. Uložení výsledné charakteristiky ve formátech: PDF, DXF.
 8. Uložení výsledné charakteristiky ve specializovaném formátu VIKLAN® pro účely návazného programu pro návrh ventilátorů.