VIKLAN® Jednotky – Program pro převod a výpočet jednotek průtoku

Jednotky průtoku lze přepočívat v základním režimu na stránce Jednotky nebo pro průtok vzduchu v pokročilém režimu ve zvláštním dialogu, kde je možné navíc provádět převody v závilosti na různých okolních podmínkách mezi zadanou a výslednou hodnotou.

Základní přepočty průtoku na stránce Jednotky

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - převod jednotek průtoku

V programu jsou zařazeny následující jednotky: metr krychlový za hodinu, metr krychlový za sekundu, litr za hodinu, litr za minutu, litr za sekundu, stopa krychlová za hodinu, stopa krychlová za minutu, stopa krychlová za sekundu. Vzorce použité pro přepočet jsou uvedeny v dokumentu se vzorci.

Vlastní přepočet průtoku je velmi jednoduchý, lze postupovat dle následujícího návodu:

 • V seznamu veličin na stránce Jednotky vyberte “Průtok”.
 • Do pole “Zadávaná hodnota” napište číselnou hodnotu, kterou hodláte převádět do jiných jednotek.
 • V seznamu jednotek vpravo od zadané číselné hodnoty vyberte výchozí jednotky.
 • V seznamu jednotek na řádce “Výsledná hodnota” vyberte jednotky, ve kterých chcete mít výsledek.
 • V číselném poli na řádce “Výsledná hodnota” je výsledek výpočtu.

Na záložce Jednotky jsou dostupné ještě tyto funkce:

 • Možnost přišpendlení programu VIKLAN® Jednotky na popředí všech spuštěných programů ve Windows. Program se Vám při použití této funkce nebude ztrácet na pozadí jiných programů. Tato funkčnost je dostupná při stisku ikonky s obrázkem špendlíku, která je umístěna v pravém horním rohu stránky.
 • Kopírování obsahu číselných hodnot z řádek “Zadaná hodnota” a “Výsledná hodnota” do schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši – příkaz “Kopírovat obsah buňky”) na příslušném číselném poli.
 • Vkládání číselných hodnot do řádku “Zadaná hodnota” ze schránky (clipboardu) počítače. Funkce je dostupná pomocí kontextového menu (objeví se po stisku pravého tlačítka myši – příkaz “Vložit do buňky”) na příslušném číselném poli.

Průtok vzduchu s ohledem na okolní podmínky

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - převod jednotek průtoku vzduchu

Mezi jednotkami průtoku, které jsou v programu k dispozici, se nachází speciální jednotky pro přepočty průtoku vzduchu metr krychlový za hodinu/minutu/sekundu označené písmenem N na začátku (Nm3/h, Nm3/min, Nm3/s), které říká, že se jedná o hodnoty za normálního stavu. Stav definovaný atmosférickým tlakem a teplotou popisuje okolní podmínky vzduchu, ke kterým se vztahuje daná hodnota průtoku. Tento stav je poté zohledněn při převodu zadané hodnoty průtoku do výsledné, kdy na každé straně převodu může být stav rozdílný. Výběrem některé z výše uvedených jednotek dojde k přepnutí do zvláštního dialogu, kde je možné tyto pokročilé přepočty pro vzduch provádět.

Pro tyto pokročilé výpočty průtoku lze postuptovat podle následujícícho návodu:

 • V seznamu veličin na stránce Jednotky vyberte “Průtok”.
 • V seznamu jednotek vpravo od zadané nebo výsledné číselné hodnoty vyberte jednu z jednotek Nm3/h, Nm3/min, Nm3/s
 • Otevře se dialog “Průtok vzduchu“. Napravo od pole “Zadaná hodnota” a “Výsledná hodnota” vyberte jednotky, mezi kterými chcete provádět převod, čímž stanovíte, na jaké straně má být zobrazena sekce pro definici normálního stavu a aktuálního stavu.
 • Do pole “Zadaná hodnota” napište číselnou hodnotu, kterou hodláte převádět do jiných jednotek.
 • Upravte hodnoty tlaku a teploty pod polem “Zadaná hodnota” pro Vámi požadovaný stav.
 • Podobně upravte hodnoty tlaku a teploty pod polem “Výsledná hodnota” pro stav, ve kterém má být zobrazena výsledná hodnota.
 • V číselném poli na řádce “Výsledná hodnota” je výsledek výpočtu.

Pokud není vybrána na ani jedné straně převodu jednotka Nm3/h, Nm3/min nebo Nm3, bude převod zadaného průtoku probíhat stejně jako na stránce Jednotky bez ohledu na okolní podmínky. Jako výchozí normální stav je uvažován stav o tlaku 101325Pa a teplotě 0°C.

Tlak u stavu je možné zadat také prostřednictvím nadmořské výšky, k čemuž slouží přepínače před popisky “Tlak” a “Nadmořská výška”. Druhá hodnota je vždy automaticky dopočítána. K přepočtu je použit vzorec vycházející z Barometrické formule. Více v dokumentu se vzorci.

Program VIKLAN® Jednotky – hlavní stránka programu