ON-LINE výpočet vlastností trojúhelníku

Dozvědět se více o ON-LINE výpočtech a poptat vlastní ON-LINE výpočty

ON-LINE výpočty všech obrazců

VIKLAN® Jednotky – Program pro výpočty a vykreslení trojúhelníku

Program VIKLAN® Jednotky poskytuje širokou podporu pro výpočty vlastností trojúhelníků. Vlastnosti trojúhelníků jsou v něm nejen číselně vypočítány, ale lze si je i zobrazit na přehledném výkresu, který je v měřítku. Tento výkres pak můžete jednoduše exportovat do rozličných CAD programů pomocí univerzálního DXF formátu. K dispozici pro práci s trojúhelníky jsou následující možnosti:

Základní výpočty trojúhelníku na stránce Obrazce

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - výpočet obrazce trojúhelníku

Základní výpočty trojúhelníků jsou dostupné na stránce Obrazce po výběru možnosti “Trojúhelník” v seznamu vlevo nahoře. Vzorce použité pro přepočet jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Na levé straně stránky lze zvolit jedno z dostupných zadání (tzv. vět), a sice:

 • SSS (strana, strana, strana)
 • SUS (strana, úhel, strana)
 • USU (úhel, strana, úhel)
 • SSU (strana, strana, úhel)

V horní pravé části dialogového okna lze zvolit jednotky zadávaných délek stran potažmo velikostí úhlů. Přímo na této základní straně jsou dostupné hodnoty obsahu plochy a obvodu zadaného trojúhelníka, u nichž lze měnit jednotky, ve kterých jsou vyjádřeny.

Z tohoto okna se pomocí tlačítka vlastností Tlačítko vlastností trojúhelníku (uprostřed nahoře) přesunete na dialog detailních vlastností zadaného trojúhelníka. Toto nové dialogové okno je popsáno v následující podkapitole.

Detailní vlastnosti trojúhelníků

Náhled do programu VIKLAN JEDNOTKY - vlastnosti trojúhelníku

Jsou dostupné následující výpočty:

 • Výpočet polohy těžiště trojúhelníku
 • Výpočet délek těžnic trojúhelníku
 • Výpočet délek výšek trojúhelníku
 • Výpočet poloměru a průměru kružnice opsané trojúhelníku
 • Výpočet poloměru a průměru kružnice vepsané trojúhelníku
 • Dopočet nezadaných délek stran respektive úhlů trojúhelníku
 • Výpočet obdélníka s nejmenší plochou, do něhož lze umístit daný trojúhelník

Výhodou programu VIKLAN® Jednotky je to, že jednotlivé veličiny lze zobrazit v různých jednotkách, které se mohou lišit od jednotek, v nichž byl trojúhelník definován. Například byl-li trojúhelník zadán pomocí tří stran v metrech, bez problémů lze jeho délkové vlastnosti zobrazit v yardech apod.. Přepínače jednotek vlastností trojúhelníka jsou umístěny v dialogu nahoře uprostřed.

Další význačnou vlastností programu VIKLAN® Jednotky je možnost zapínání/vypínání zobrazování jednotlivých entit (výšky, těžnice atd.). Toho lze docílit pomocí zaškrtávacích políček (checkbox) u jednotlivých entit.

Použijte tlačítka “CAD” pro export výkresů trojúhelníku do souboru v DXF formátu, který lze otevřít v rozličných CAD programech.

Jako perličku na závěr jsme přidali výpočet obdélníka s nejmenší možnou plochou, do něhož se vejde daný trojúhelník při různém natočení. Funkce nemusí být nutně jen zajímavostí, nýbrž se může stát užitečným pomocníkem například začínajícím strojírenským technologům při přípravě plechových polotovarů (laserových či plazmových výpalků, výstřižků apod.).

Vzorce použité pro výpočty trojúhelníků jsou dostupné v dokumentu se vzorci.

Program VIKLAN® Jednotky – hlavní stránka programu