Program VIKLAN® Výpočty je určen k vytváření specializovaných sad výpočtůkteré se opakovaně používají na jednom pracovišti. O jeho výhodách, vzhledu, způsobu ovládání a dalších vlastnostech, které by Vás mohly zajímat, se dozvíte zde, popřípadě v jeho uživatelské příručce.

Konkrétní realizace a nasazení v praxi

Realizovaným příkladem využití programu VIKLAN® Výpočty je jeho nasazení v konstrukčním oddělení firmy TCF Vzduchotechnika s.r.o. (dříve Vzduchotechnika Prachatice s.r.o.) S laskavým svolením managementu této firmy zde uveřejňujeme stručný popis obsahu programu.

Upozorňujeme na skutečnost, že na zde uvedené výpočty se vztahují zásady z našeho Kodexu.

Podrobnější popis nasazeného řešení

Dosud bylo realizováno několik sad výpočtů, které jsou zaměřeny na pevnostní výpočty potřebné při konstrukci nových typů průmyslových radiálních ventilátorů. Výpočty jsou členěny tak, aby konstruktér mohl použít řešení vhodné přímo pro aktuálně konstruovaný stroj a nemusel dělat složité mezivýpočty. Z tohoto důvodu je sada výpočtů, které se týkají rotoru ventilátoru, zařazena třikrát, protože každé provedení má svoje specifika a pro konstruktéry je tak ovládání daleko pohodlnější. Program nyní zahrnuje následující sady výpočtů:

  1. Výpočet rotoru radiálního ventilátoru s pohonem přes spojku a oběžným kolem umístěným mezi ložisky – obsahuje osm jednotlivých výpočtů (konkrétní výpočty sdělíme na vyžádání).
  2. Výpočet rotoru radiálního ventilátoru s pohonem přes spojku a oběžným kolem umístěným letmo – obsahuje osm jednotlivých výpočtů (konkrétní výpočty sdělíme na vyžádání).
  3. Výpočet rotoru radiálního ventilátoru s řemenovým pohonem a oběžným kolem umístěným letmo – obsahuje sedm jednotlivých výpočtů (konkrétní výpočty sdělíme na vyžádání).
  4. Výpočet spirální skříně radiálního ventilátoru – obsahuje jeden výpočet (konkrétní výpočet sdělíme na vyžádání).
  5. Výpočet oběžného kola radiálního ventilátoru – obsahuje tři jednotlivé výpočty (konkrétní výpočty sdělíme na vyžádání).

Práce na programu stále pokračují.

Nyní se zaměřujeme na výpočty spojené s hlukem a jsou zpracovávány další sady výpočtů.

  1. Návrh potrubních tlumičů hluku
  2. Návrh protihlukových opatření u radiálních ventilátorů