Systém SCADA/HMI Reliance umožňuje do projektů připojovat zvlášť naprogramované aplikace, jejichž tvorba je přímo v Relianci obtížná popřípadě nerealizovatelná. Tyto doplňky lze vkládat přímo do vizualizačních oken v projektech, čímž se stávají jejich nedílnou součástí. Lze je připojit do tlustých i tenkých klientů Reliance. Výhodou tohoto řešení je velké rozšíření možností Reliance, kde lze vytvářet komplexní řešení přesně dle požadavků zákazníků.


Ukázka 1 – aplikace pro správu zabezpečovacích ústředen

Externí aplikace zajišťuje nastavení zabezpečovacích ústředen v dohledovaných budovách. Aplikace podporuje ústředny od různých výrobců, které je možné v aplikaci dále konfigurovat:

  1. Definice dohledovaných zón s omezením dostupnosti dle přihlášeného administrátora
  2. Nastavení různých úrovní možností přístupů zaměstnanců z jednotlivých organizačních složek pro různé administrátory aplikace
  3. Konfigurace přístupů zaměstnanců do jednotlivých zón
  4. Nástroje pro řešení konfliktů uloženého stavu ústředny v databázi s aktuálních stavem v ústředně
Součástí vizualizace jsou pokročilé dynamické tabulky s možností kaskádových filtrů, exportů, speciálním formátováním sloupců. Na pozadí probíhá při přenastavování ústředen přímá komunikace s ústřednami přes knihovny dodané výrobci ústředen. Veškerá data a konfigurace se ukládají do databáze.

display Reliance - ukázka 1 Konfigurátor display Reliance - ukázka 1 Konfigurátor


Ukázka 2 – prohlížeč alarmních událostí

Součástí projektu Reliance je databáze s historií alarmů a událostí se základním prohlížečem. Na následující obrázcích se nachází náhledy na pokročilejší prohlížeče událostí, které využívají jako zdroj dat stejnou databázi projektu Reliance. Součástí rozhraní jsou pokročilé tabulky s kaskádovými filtry, exporty a grafy. Data jsou buď zobrazována, jak jsou uložena v DB, nebo agregována do jednoho záznamu, pokud se jedná například o násobnou událost v nějakém období.

display Reliance - ukázka 2 Konfigurátor display Reliance - ukázka 2 Konfigurátor


Ukázka 3 – aplikace pro čtení SNMP dat ze zařízení

Externí aplikace zajišťuje správu databáze SNMP dat z nakonfigurovaných zařízení. Umožňuje vyčíst SNMP data v nastavených intervalech nebo ručně dle požadavku uživatele. Vizualizaci tvoří stránka pro konfiguraci zařízení a stránka pro zobrazení posledních vyčtených dat uložených v databázi.

display Reliance - ukázka 3 Konfigurátor display Reliance - ukázka 3 Konfigurátor