Z hlediska použité architektury lze náš software rozdělit následovně:

Čistě desktopové aplikace pod OS WINDOWS
Databázové aplikace typu klient-server pod OS WINDOWS
Databázové aplikace typu klient-server pro web

Desktopové aplikace

Zaměřujeme se na programování pod OS WINDOWS v jazyce C#. Jedná se o klasické programy pro PC. Společné znaky našich aplikací:
Uživatelská přívětivost: Klíčová vlastnost našich programů, na kterou klademe velký důraz.
Kvalita: Testování je samozřejmou součástí naší práce. Testování provádí nezbytný člen vývojového týmu – tester.
Grafika: zvládáme rastrovou i vektorovou 2D grafiku. Řada našich programů je na dobré grafice přímo založena.
Standardní výstupy: Pro výstupy ze svých programů používáme obecně rozšířené formáty PDF, DOCX, XLSX, DXF, RTF apod.
Numerická matematika: V několika našich programech je využito postupů z numerické matematiky.
Používané technologie: C#, C++, Java 

Databáze

Dlouholetá zkušenost: Nejstarší dosud provozovaný systém z naší produkce byl uveden do praxe již v roce 2008. Od té doby se vývoji databázových systémů věnujeme pravidelně a tvoří významný segment naší činnosti.
Bezpečnost: Systémově řešíme jednak bezpečnost dat vložených do databáze z hlediska jejich ztráty popřípadě narušení neoprávněným přístupem. Též chráníme bezpečnost dat při nasazování nových versí našich programů do ostrého provozu.
Aktualizace programů: V našem portfoliu softwaru je účetní program, kde jsou časté změny na denním pořádku. Ať již si je vynucuje změna legislativy nebo změny programů třetích stran, které jsou integrovány do účetního softwaru. Z tohoto důvodu jsme zavedli a postupně zdokonalujeme systém aktualizace databází plus příslušných klientských programů, který umožňuje rychle nasadit nově vyvinutou versi programu do provozu.
Propojování s databázemi třetích stran: Stále častější jsou případy, kdy je zapotřebí propojit náš software s jiným programem využívaným našimi uživateli. Máme zvládnutou jak techniku integrace pomocí exportu/importu datových souborů, tak i propojení programů na úrovni databází. Propojované databáze nemusí být shodného typu, ale dokážeme propojit i velmi odlišné typy (např. Firebird -> MySQL ).
Optimalizace rychlosti běhu programů: Máme zkušenosti s databázemi, které obsahují řádově milióny záznamů v jedné tabulce. Pro rychlou práci s nimi jsme si osvojili řadu postupů a technik, které vhodně nasazujeme pro specifické případy.
Používané technologie: MSSQL, MySQL, Oracle, Firebird, PostgreSQL, SQLite

Web

Tvoříme klientské programy napojené na databáze, které lze spustit přes internet ve webových prohlížečích.
Velkou péči věnujeme zabezpečení našich aplikací proti zneužití.
Používané technologie: HTML5, CSS, JavaScript, jQuery, PHP

Speciálně pro naše stránky jsme vytvořili demo s výpočty vzduchotechnických komponent.