Základní informace

display Návrh pružného uložení průmyslových zařízení display Návrh pružného uložení průmyslových zařízení

Program VIKLAN® Základ je nástroj pro konstruktéry a projektanty, kteří navrhují pružná uložení průmyslových zařízení. Návrh uložení je realizován s použitím pružných izolátorů chvění, jejichž definice je obsažena v databázi programu. Databázi lze uživatelsky libovolně rozšiřovat.

Hlavní funkčností programu je rozmisťování izolátorů chvění na různé tvary základů s hlášením případných kolizí a výchylek od rovnovážného stavu. Pro rozmisťování byla vytvořena sada příkazů, které umožňují pohodlnou práci.

Základní funkčnost programu

 1. Zadání vstupních informací – hmotnost a poloha těžiště, tvar základu a rozměry základu, otáčky
 2. Výpočet celkové hmotnosti a polohy těžiště na základě zadaných dílčích hmotností a poloh těžiště
 3. Výběr vhodných izolátorů chvění z databáze na základě jejich nosnosti
 4. Výpočet skutečné výšky a skutečného zatížení izolátorů chvění
 5. Automatizované i ruční umísťování izolátorů chvění pod rám stroje
  • zamykání poloh jednotlivých izolátorů před automatizovaným dopočtem polohy
  • univerzální manipulátor pro změnu polohy jednotlivých izolátorů
  • umísťování na předvolený rastr
  • schránka pro přenos polohy mezi jednotlivými typy izolátorů
  • automatické řazení čísel rozmístěných izolátorů dle jejich skutečné polohy
 6. Hlášení stavu rovnováhy rozmístění izolátorů vůči těžišti (včetně číselného údaje o odchylce)
 7. Hlášení kolizí mezi izolátory chvění na základě skutečných rozměrů izolátorů definovaných v jejich databázi
 8. Možnost umisťovat pod jeden základ stroje izolátory chvění s různými tuhostmi v rámci jednoho návrhu uložení.
 9. Detailní informace o jednotlivých izolátorech. Přímo do programu lze připojit:
  • katalogové listy výrobců
  • 3D CAD modely izolátorů
  • rozměrové údaje, informace o kritických otáčkách, hmotnosti, montážní výšce a spoustu dalších
 10. Výstupní RTF dokument pro MS Office Word, který slouží jako protokol o výpočtu a obsahuje veškeré informace o zadání, o vybraném typu izolátoru a informace o jejich rozmístění
 11. Schéma rozmístění izolátorů lze tisknout, exportovat jako PDF nebo DXF formát pro AutoCAD, v české a anglické mutaci, nastavitelné hlavičky dokumentu přímo v programu
 12. DXF soubor v měřítku 1:1 – obsahuje půdorys rozmístění izolátorů chvění v reálné velikosti v DXF formátu použitelném pro AutoCAD
 13. Ukládání/načítání do/ze souboru, jsou uloženy veškeré informace týkající se zadání, vybraného izolátoru chvění i jejich rozmístění
 14. Správa databáze izolátorů chvění, která umožňuje doplňovat a aktualizovat veškeré informace, které program potřebuje ke svojí práci – nic z dat není přímo v kódu programu!
 15. Kalkulátor pro stanovení polohy těžiště reálně existujících strojů.

Ceník

Počet licencí
1
2
3
4
5
6
Cena (Kč)
8 000
15 000
21 000
25 000
28 000
30 000
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou platné na území ČR.
Každá další licence: 5 000,- Kč
Multilicence pro jednu firmu: 50 000,- Kč
Tvorba databáze izolátorů chvění – dle rozsahu.
60 denní verse – zdarma.