Poskytujeme servis po celou dobu životnosti počítačových programů:

1.
Analýza požadované funkčnosti
2.
Návrh programu
3.
Vlastní vývoj programu
4.
Školení uživatelů
5.
Instalace programu u zákazníka
6.
Administrace dat
7.
Údržba vytvořeného softwaru
8.
Integrace programu do větších celků
9.
Náhrada historického softwaru za moderní verse

Preferujeme dlouhodobou spolupráci se svými obchodními partnery. Jsme schopni navrhnout, vytvořit a spravovat software pro podporu klíčových činností v businessu našich zákazníků. Naší doménou jsou firmy z oblasti průmyslu, ale máme též zákazníky z jiných oblastí. Ukázka možného softwarového vybavení od nás v průmyslové firmě:

  • Program na technické výpočty strojů nebo zařízení (včetně grafů různého provedení)
  • Program na tvorbu rozměrových nákresů strojů či zařízení
  • Nadstavba nad CAD systém pro automatizovanou tvorbu výrobní či projektové dokumentace
  • Program na podporu tvorby obchodních nabídek
  • Program na kalkulaci cen strojů či zařízení
  • Systém pro řízení zakázek
  • Systém pro vyhodnocování nákladů na zakázkách
  • Evidenční systém interních agend firmy

Postup vývoje softwaru

Software vytváříme kaskádovou metodou. Kaskádová metoda spočívá v realizaci softwaru po dílčích etapách, jejichž výsledkem je vždy ucelený program využitelný v praxi. Její přínos spočívá v rychlé dostupnosti nového softwaru pro praktické využití se všemi souvisejícími výhodami:

Postupné školení uživatelů s okamžitým využitím v praxi
Možnost ovlivnit finální funkčnost programu uživateli bez enormních nároků na vícepráce
Tvorba softwaru skutečně na míru z hlediska potřebné funkčnosti i z hlediska napojení na ostatní software ve firmě
Rychlé využívání komfortního softwaru v praxi
Snadný management vytváření nového programu
Postupné financování nového softwarového vybavení firmy

Pro vývoj softwaru používáme vývojové nástroje firmy Microsoft. Naše programy tudíž pracují nad operačním systémem Windows. Při vývoji programů využíváme znalostí dalších komerčních softwarů se snahou využít stávající programové vybavení firmy. Též máme zkušenosti se spoluprací s dalšími dodavateli specializovaného softwaru.

Velmi důležitou námi poskytovanou službou je opětovné naprogramování historických výpočtových programů fungujících pod DOSem. Výsledkem naší práce jsou moderní programy fungující pod OS Windows, jejichž ovládání a vzhled plně vyhovuje nárokům kladeným v současnosti na programy tohoto typu.