Základní informace

display

Evidence je malý informační podnikový systém specializovaný na správu hmotného majetku a personalistiku. Tento program Vám umožní nastavit si dle svých představ evidence věcí, popřípadě osob, které chcete ve své firmě vést.

Dodáváme síťové řešení, které umožňuje pracovat nad shodnými daty v reálném čase všem zainteresovaným pracovníkům firmy. Přínosem našeho řešení je to, že máte správu programu ve svých rukou a k jeho úpravě nepotřebujete drahého specialistu. Program je koncipován velmi jednoduše právě s ohledem na snadnou obsluhu běžně počítačově gramotnými administrativními pracovníky.

display

Zkušenosti z prvních nasazení tohoto systému v praxi nám ukazují, že pro rutinní zvládnutí jeho administrace stačí zhruba čtyřhodinové školení a jeden až dva dny praxe. Po této době je administrátor programu schopen nastavit veškeré přehledy funkčně a srozumitelně pro ostatní běžné uživatele.

Velkou výhodou programu Evidence je možnost zakomponovat do jeho architektury mobilní snímače čárových kódů, které mohou on-line komunikovat s centrální databází. Využití mobilních snímačů je velmi výhodné, protože pouhým sejmutím čárového kódu se lze dozvědět podrobnosti o konkrétním předmětu, popřípadě ho vydat či přijmout do skladu. Snímače čárových kódů velmi významně urychlují čas při provádění inventur skladů.

Základní funkčnost programu

1) Flexibilní možnost konfigurace velkého množství evidencí včetně výstupů pro MS Office Word
 • typ evidence lze zvolit jako výdejní či výpůjční
 • k záznamům je možno připojovat soubory
 • detail záznamu může obsahovat fotografii
 • možnost nastavit evidenci cen
 • každá evidence může obsahovat různý počet různě pojmenovaných kolonek
 • možnost nastavit historii záznamů pro každou položku
2) Vlastní práce s evidencemi
 • vyhledávání
 • široká škála filtrování údajů
 • export jednotlivých tabulek pro program MS Office Excel
 • export záznamů do dokumentů pro program MS Office Word
3) Snadné provádění inventur
4) Konfigurovatelná automatizovaná hlášení jednotlivých evidencí s upozorněním zaslaným e-mailem. Například pro účely:
 • hlídání kalibrací měřidel
 • hlídání revizí hasicích přístrojů
 • obnovování platnosti různých druhů školení
5) Několik úrovní přístupu k programu pomocí nastavení práv jednotlivým uživatelům

Ceník

 • Základní program pro práci s evidencemi (neomezené množství uživatelů): 35 000,- Kč
 • Program pro automatizované vyhodnocování důležitých událostí – zdarma.
 • Program pro automatizované rozesílání e-mailů: 13 000,- Kč
 • Mobilní snímací zařízení čárových kódů včetně aplikace pro komunikaci s programem Evidence – dle použitého zařízení.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou platné na území ČR.