Softwarová aplikace VIKLAN® ON-LINE není jeden program, ale ucelené řešení, které umožňuje jednoduchým způsobem vytvářet specializované výpočty a publikovat je na webu. Výhodou je, že celá výpočetní část je umístěna na serveru, který spravuje naše firma. Na firemní webové stránky našich zákazníků je začleněna pouze komponenta pro zadávání parametrů výpočtu a zobrazení výsledků, což představuje cca 5 řádek kódu bez nutnosti rozsáhle upravovat webové stránky.

Rychlá a kvalitní realizace výpočtu pro web.
Výpočet je zcela začleněn do firemních webových stránek našich zákazníků včetně použitých stylů.
Výpočet je přilinkován do firemních webových stránek. Správu dat, aktualizaci versí, běh služby zajišťuje naše firma.
Řešení je prodáváno jako služba a nikoliv jako investice do softwaru.
Po uhrazení aktivačního poplatku platí naši zákazníci paušální platby pouze za měsíce, ve kterých výpočet mohli využívat.
Velmi dobrý poměr cena/výkon (paušální měsíční platba za jeden výpočet se pohybuje v řádu stokorun).
Velkou péči věnujeme ochraně dat. Řídíme se následujícími zásadami:
Nic nepublikujeme bez souhlasu (požadavku) našich zákazníků.
Data jednotlivých firem udržujeme oddělená.
Zdrojová data výpočtu můžeme na vyžádání zašifrovat.

Schéma aplikace VIKLAN® ON-LINE

Poptávkový formulář